Nordkurs Uppsala

  • Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, faröiska och isländska studerande

 

Svenskans många skepnader. Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, färöiska och isländska studerande.

Tema 2019: Svenskans äldre språkskeden med tonvikt på det medeltida språket.

Datum: 22 juli – 9 augusti 2019

Ställe: Uppsala universitet, Uppsala

Kursen är uppdelad i tre olika delar: En praktisk del, en språkvetenskaplig del samt en litteraturhistorisk del. Den praktiska delen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i nusvenskt språkbruk. Den språkvetenskapliga delen behandlar den svenska språkhistorien och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i det språk som vi möter på svenska runstenar och i medeltida handskrifter. Därtill kommer en lektion om Sveriges äldre ortnamn. Det språkhistoriska temat aktualiseras också genom en runstensvandring och en exkursion till Gamla Uppsala. På den litteraturhistoriska delen läser du svenska litteraturens klassiker från olika tider.

22 juli är ankomstdag och 9 augusti är avresedag.

Undervisningen sker på svenska och förutsätter därmed att du har grannspråksförståelse av talad och skriven svenska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. I kursupplägget ingår förberedande instuderingsuppgifter före ankomsten till Uppsala och avslutande kursuppgifter efter avresan. Du ska räkna med att vara studieaktiv i perioden från 8 juli – 23 augusti. Kursen är på grundnivå och motsvarar 10 ECTS-poäng.

Inkvartering:

Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där du delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden blir ca 4000 svenska kronor.

Kontaktpersoner:

Markella Callin, kursadministratör: Markella.callin@nordiska.uu.se Erik Falk, studierektor: Erik.Falk@nordiska.uu.se Lise Horneman Hansen, Nordkurskontakt: lise.horneman-hansen@nordiska.uu.se