Nordkurs Stockholm

  • Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska och isländska studerande

Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska och isländska studerande, Stockholm 2021

 

NB! kursen ges på distans i zoom i 2021   

Undervisningsperiod:

19 juli–6 augusti. Kurset modsvarar 10 ECTS-poäng.

Kursbeskrivning:
Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur. Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik. Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag utifrån litterära och språkliga perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner, och den förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Det finns även möjlighet att läsa kursen på avancerad nivå (masternivå), och man läser då självständigt ett utökat litteraturpensum som belyser den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningen i Sverige i kombination med en individuell fördjupningsuppgift.

Vi planerar för att ge kursen på plats i Stockholm sommaren 2021, men vi fattar beslut senast 15 april om detta är möjligt med hänsyn till reserestriktioner och den allmänna situationen. Om inte kursen ges på plats, kommer den att ges på distans i zoom så som vi gjorde sommaren 2020.

 


Inkvartering:
Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden är ca 4.000 SEK.

Kontaktperson:
Jonatan Pettersson, e-post: jonatan.pettersson@su.se

För vidare information, se www.su.se/svefler/nordkurs