Nordkurs Stockholm

  • Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska och isländska studerande

Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska och isländska studerande, Stockholm 2022
 

NB! kursen ges på plats i Stockholm 2022.   

Undervisningsperiod:

18 juli–5 augusti. Hemtentamensuppgiften lämnas in senast 21 augusti. Kursen motsvarar 10 ECTS-poäng.

Kursbeskrivning:
Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur. Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik. Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag utifrån litterära och språkliga perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men fokus ligger på svenskan och den svenska litteraturen.. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner, och den förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska. Engelska används inte.

Det finns även möjlighet att läsa kursen på avancerad nivå (masternivå), och man läser då självständigt ett utökat litteraturpensum som belyser den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningen i Sverige i kombination med en individuell fördjupningsuppgift.

Vi planerar för att ge kursen på plats i Stockholm sommaren 2022.. Om kursen inte kan ges på plats, ställs kursen in. Kursen ges inte på distans 2022.

 Inkvartering:
Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden är ca 4.000 SEK.

Kontaktperson:
Jonatan Pettersson, e-post: jonatan.pettersson@su.se

För vidare information, se www.su.se/svefler/nordkurs