Nordkurs Göteborg

  • Kurs i svenska för finsktalande studerande i Göteborg

Kurs i svenska för finsktalande studerande i Göteborg, 2022
 

Kursdeltagare:

25 finskspråkiga studerande. Kursen är avsedd för studerande i nordiska språk eller svenska språket vid universitet och högskolor i Finland.
 

 Kurstid:

Start 16 maj – kursavslutning 8 juni (eventuellt med möjlighet att förlänga sin vistelse över helgen). Kursen avslutas officiellt den 10 juni då kursens skrivuppgift ska lämnas in.
 

Kursens syfte:

Kursen omfattar ca 40 undervisningstimmar och syftet är att bereda finskspråkiga studerande tillfälle att förbättra och fördjupa sina kunskaper i svenska språket och i svenska samhällsförhållanden. Språkfärdighet fokuseras särskilt genom huvudsakligen gruppvisa tal- och skrivövningar. Under kursen ges gemensamma föreläsningar över svenska språket, svensk litteratur och kultur. Dessutom visas svenska filmer som analyseras och diskuteras. Examinationen sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar. Under kursen anordnas också utflykter och samkväm.
 

 Anmälan:

Lämnas till respektive heminstitution. Mer information om kursen skickas till kursdeltagarna i god tid före kursens början
 

 Inkvartering:

Sker i studentrum i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande eller i studentlägenhet. Hyreskostnaden kan variera beroende på boendestandard. Observera också att boendestandarden kan variera. Deltagare på kursen ansvarar själva för att dokumentera och anmäla eventuella problem med boendet. Deltagarna ansvarar också själva för sitt personliga försäkringsskydd.
 

 Arrangör:

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet, Box 200 SE 405 30 Göteborg.

 Kursledare:

Emma Carlfjord Tel: +4631 786 3806 E-post: emma.carlfjord@gu.se Carl Engwall Tel: +4631 786 3866 E-post: carl.engwall@gu.se