Om søgeprocessen

  • Du skal være indskrevet på et universitet i et nordisk land for at kunne søge sommerkurserne.
  • Undervisning og eksamen er obligatorisk - fordi vi antager, at du kan deltage i hele forløbet, når du søger.
  • En godkendt eksamen bliver normalt krediteret i form af ECTS-point. Et kursus giver 10 ECTS-point.

Frist for ansøgning

Næste ansøgningsrunde åbner igen ultimo januar 2022.

Du skal være opmærksom på, at du skal modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning. 

Sidste frist for ansøgning er den 7. april 2022. For sent indsendte ansøgninger behandles, hvis der er ledige pladser. 

Du får besked, om du er godkendt i løbet af april 2022.

Studerende fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, der bliver optaget, får udbetalt et stipendium til delvist at dække rejse- og opholdsudgifter (kort, logi, kursusmateriale). For studerende fra Norge dækker stipendiet alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold (inkl. en liten sum til dækning av kost). Studerende fra Island får ikke udbetalt et stipendium i forbindelse med optagelse.

Vigtig information til ansøgere:

Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden medio marts til primo april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag. Når I er optaget på kurset vil I herefter - april/maj - modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det er også dem, I skal henvende jer til om praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande. Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser. 

Efter optagelse

  • Ved spørgsmål til kurser skal du henvende dig til kursuslederen. Du finder kursuslederen under det enkelte udbudte kursus.
  • Ved spørgsmål vedrørende stipendier, skal du henvende dig til din landskoordinator.
  • Oplysninger om særlige omstændigheder (f.eks. handicap) eller anmodninger (f.eks. kost) bør meddeles før du ankommer.
  • Du skal have en rejseforsikring.

NB! Vigtig information vedrørende ansøgningsrunden i 2022:

Der gøres opmærksom på, at der aktuelt ikke er indgået nogen aftale mellem Nordisk Ministerråd og et forvaltningsorgan for Nordkurs. I forlængelse heraf kan det ikke på nuværende tidspunkt garanteres, at de opslåede kurser kan gennemføres som annonceret. 
 
Aarhus Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur har intet kendskab til de igangværende forhandlinger. Spørgsmål om og henvendelser vedr. kurserne bedes derfor rettet til Nordkurs’ generalsekretær Kim Ruggaard Lilholt  (nordkurs.klr@gmail.com).