Hvem styrer Nordkurs?

Nordkurs styres af en gruppe af landskoordinatorer, som udpeges til at repræsentere hvert enkelt land på vegne af de deltagende institutioner.

Gruppen af landskoordinatorer udpeger en generalsekretær, som agerer som ankerperson for hele Nordkurs. Generalsekretærens rolle består i at sikre kontakten til Nordisk Sprogkoordination, som fordeler midler til bl.a. Nordkurs på vegne af Nordisk Ministerråd. Generalsekretæren skal ligeledes sikre, at der afholdes årsmøder hvert år i september. Generalsekretæren vælges normalt for en periode på 3 år, og normalt går posten på tur mellem landene.

Generalsekretær er for tiden Kim L. Ruggaard.

NB! Vigtig information vedrørende ansøgningsrunden i 2022:

Der gøres opmærksom på, at der aktuelt ikke er indgået nogen aftale mellem Nordisk Ministerråd og et forvaltningsorgan for Nordkurs. I forlængelse heraf kan det ikke på nuværende tidspunkt garanteres, at de opslåede kurser kan gennemføres som annonceret. 
 
Aarhus Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur har intet kendskab til de igangværende forhandlinger. Spørgsmål om og henvendelser vedr. kurserne bedes derfor rettet til Nordkurs’ generalsekretær Kim Ruggaard Lilholt  (nordkurs.klr@gmail.com).