Nordkurs Trondheim

  • Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

 

NORDKURS i TRONDHEIM 2020

Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter


Kursdeltakere:
20

Arrangør:
Institutt for språk og litteratur, Humanistisk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, N-7491 Trondheim, epost: isl@hf.ntnu.no Kurssted: Universitetssenteret på Dragvoll.

Kursledere:
Stian Hårstad, tel. +4773590272, mobilnr. +4741215334, epost: stian.haarstad@ntnu.no og Gerd Karin Omdal, tel. +47 73596427, mobilnr. +47 95040622, epost: gerd.omdal@ntnu.no

Kursperiode:
Ankomst til Trondheim mandag 27. juli, kursstart tirsdag 28. juli, avreise lørdag 15. august.

Eksamensform:
Hjemmeeksamen i litteratur (50 %), skoleeksamen (4 timer) i språk (50 %). Eksamen bedømmes med karakterene A–F, hvor A er beste karakter og F er stryk.

Program:
Kurset vil gi en innføring i norsk språk og litteratur, og omfatter ca. 40 timer med undervisning. I språkundervisningen vil vekten bli lagt på grammatikk, uttale, språkhistorie og sosiolingvistikk, og studentene vil bli satt inn i den norske språksituasjonen. I litteraturundervisningen vil vi fokusere på temaet Stedets rolle og funksjon i norsk litteratur, med særlig vekt på et konkret utvalg av kortere og lengre tekster fra 1800-tallet til i dag. Det vil også være noe fokus på teknologi og infrastruktur knyttet til sted. I kurset inngår i tillegg forelesninger om norsk billedkunst og norsk film.

I løpet av kursperioden vil det bli arrangert byvandring og museumsbesøk, samt en noe lengre ekskursjon.

Det er en stor fordel om deltakerne gjør unna en del lesearbeid før kursstart. Undervisningen vil være obligatorisk, og det forutsettes at man deltar i alle kursets aktiviteter, som vil bli betraktet som en integrert del av kurset. Dette gjelder selvsagt også de avsluttende eksamenene.

Innkvartering:
Informasjon om innkvartering kommer så snart som mulig. Nærmere opplysninger om kurset, pensum og innkvarteringen vil bli gjort tilgjengelig i god tid før kursstart. Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.