Nordkurs Trondheim

  • Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

 

NORDKURS i TRONDHEIM 2021

Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter


Kursdeltakere:

20

Arrangør:
Institutt for språk og litteratur, Humanistisk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, N-7491 Trondheim, epost: isl@hf.ntnu.no Kurssted: Universitetssenteret på Dragvoll.

Kursledere:
Stian Hårstad, tel. +4773590272, mobilnr. +4741215334, epost: stian.haarstad@ntnu.no og Gerd Karin Omdal, tel. +47 73596427, mobilnr. +47 95040622, epost: gerd.omdal@ntnu.no

Kursperiode:
21. juni til 10. juli.
Ankomst til Trondheim søndag 20. juni, kursstart mandag 21. juni, avreise lørdag 10. juli.
NB! Vær opmærksom på at ankomsttidspunkt afhænger af karantænesituationen. Se information nederst på siden vedrørende regler for karantæne på indkvarteringsstedet.


Eksamensform:
Hjemmeeksamen i litteratur (50 %), skoleeksamen (4 timer) i språk (50 %). Eksamen bedømmes med karakterene A–F, hvor A er beste karakter og F er stryk.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng. 

  
Program:
Kurset vil gi en innføring i norsk språk og litteratur, og omfatter ca. 40 timer med undervisning. I språkundervisningen vil vekten bli lagt på grammatikk, uttale, språkhistorie og sosiolingvistikk, og studentene vil bli satt inn i den norske språksituasjonen. I litteraturundervisningen vil vi fokusere på temaet Stedets rolle og funksjon i norsk litteratur, med særlig vekt på et konkret utvalg av kortere og lengre tekster fra 1800-tallet til i dag. Det vil også være noe fokus på teknologi og infrastruktur knyttet til sted. I kurset inngår i tillegg forelesninger om norsk billedkunst og norsk film.

I løpet av kursperioden vil det bli arrangert byvandring og museumsbesøk, samt en noe lengre ekskursjon.

Det er en stor fordel om deltakerne gjør unna en del lesearbeid før kursstart. Undervisningen vil være obligatorisk, og det forutsettes at man deltar i alle kursets aktiviteter, som vil bli betraktet som en integrert del av kurset. Dette gjelder selvsagt også de avsluttende eksamenene.

NB! Vi vil gerne bede dig oplyse, om du fortsat er interesseret, hvis kurset skulle blive omlagt til digital undervisning. Det kan du angive i feltet "Formål" i ansøgningsskemaet.

Innkvartering:
Bolig hos Studentsamskipnaden vil koste 4000 norske kroner, pluss depositum. Slik situasjonen er nå må studentene påregne karantene før kursstart. Denne vil kunne brukes til pensumlesing. Karantenehotell betales av NTNU eller Nordkurs.

Samskipnaden skriver følgende angående de som eventuelt har hatt covid:

"Hvis en student har dokumentasjon på at hen har hatt covid-19 kan vedkommende få unntak fra karantekravet og dermed flytte rett inn i Sit-hybelen. Kravet til dokumentasjonen har endret seg noen ganger, men testen må være tatt når studenten er syk (ikke i etterkant), være under seks måneder gammel, men over to uker gammel. Disse reglene kan endre seg flere ganger før juni, så dette må sjekkes opp på nytt."

Samskipnaden skriver følgende om karantene:

"Når det gjelder karantene er reglene nå slik at de i utgangspunktet sitter 10 døgn i karantene.  De tar en test når de kommer. Studentene kan ta en test nummer to på dag sju av karantenen. Hvis de får negativt svar på denne testen kan de slippe de siste dagene av karantenen. De må da sende denne bekreftelsen til Sit for å få hente ut nøkkel tidligere enn planlagt. Om de kommer ut av karantene utenfor Sit sine åpningstider er det nødvendig å reservere en nøkkelboks. Dette påvirkes av når de går inn i karantene."