Nordkurs Tromsø

  • Kurs i norsk språk og litteratur for  for finske studenter    

 

Katalogmanus for kurs i Tromsø 2019:

TROMSØ

Kurs i norsk språk og litteratur for finske studenter

Antall deltakere: 20

Arrangör: Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsö.
Postadresse: Universitetet i Tromsö, 9037 TROMSÖ.
Tlf. sentralbord: - 47-776-44240.

Kursleder: Professor em. Nils M. Knutsen. Tlf. mobil: -47-97 75 22 10. E-post: nils.magne.knutsen@uit.no

Kurstid: Ankomst til Tromsö i löpet av mandag 24. juni; kursstart tirsdag 25. juni; avsluttende eksamen torsdag 11. juli, hjemreise fredag 12. juli.

Innkvartering: Enkeltrom i studentboliger. Husleie ca. NOK 4.200. - .

Program: Kurset omfatter ca. 45 timers undervisning, i regelen 4 timer hver dag.

I språkundervisninga vil det bli forelest over utvalgte emner innenfor norsk språkhistorie og over språksituasjonen i Norge i dag.

Litteraturundervisninga vil bli konsentrert om problemstillinger knyttet til regional litteratur, med hovedvekt på Knut Hamsuns forfatterskap og norsk polarlitteratur.

I tillegg til den regulære undervisninga vil det bli holdt egne forelesninger om nordnorsk kulturhistorie og om samisk litteratur, det vil bli arrangert museumsbesøk og fisketurer, og det vil bli arrangert en ekskursjon med buss og skip gjennom det dramatiske fjord- og fjellandskapet nord for Tromsö. Landskapet rundt Tromsö gir også gode muligheter for fjellvandringer på egen hånd.

Nærmere opplysninger og litteraturliste vil bli sendt ut i god tid för kurset starter.