Nordkurs Tromsø

  • Kurs i norsk språk og litteratur for  for  nordiske studenter        

 

NORDKURS Tromsø 2020


Dato
29. juni til og med 17. juli. Studentene må ankomme Tromsø 28. juni 2020.

Sted
UiT – Norges arktiske universitet.

Deltakere
Kurset er for både master- og bachelorstudenter. Vi anbefaler at bachelorstudentene er blivende tredjeårsstudenter, men det er ikke et krav. Maks. 20 studenter.

Kursperiode
Kurset starter med introduksjonsmøte og lunsj på instituttet mandag 29. juni og avsluttes med eksamen fredag 17. juli.

Undervisningssted
All undervisning finner sted ved Institutt for språk og kultur, UiT – Norges arktiske universitet.

Undervisningsinnhold
Kurset går over tre uker. Tema for kurset er Det postkoloniale nord, og vi vil arbeide med problemstillinga gjennom å lese litteratur av og om minoriteter i nordområdene supplert med relevant teori. Vi ser på hvordan ulike forestillinger om majoritet og minoritet kommer til syne i utvalgt samtidslitteratur. Språkdelen tar for seg den norske språksituasjonens nåtid og historie. Også her vil vi drøfte politiske språkspørsmål i et sosialt og postkolonialistisk perspektiv, med gjesteforelesninger om minoritetsspråk. Nøyaktig pensumliste, undervisningsplan og nærmere opplysninger om kurset og innkvarteringen vil bli sendt til deltakerne i god tid før kursstart. Undervisningsspråk på kurset er svensk og norsk. Det er en forutsetning at studentene kan forstå disse språkene tilstrekkelig godt til å følge ordinær undervisning. Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.

Program
I tillegg til den regulære undervisninga vil det bli holdt egne forelesninger om nordnorsk kulturhistorie, og det vil bli arrangert museumsbesøk. Landskapet rundt Tromsø gir også gode muligheter for fjellvandringer på egen hånd. Kurset avsluttes med en avskjedsmiddag fredag 17. juli på Hurtigruten med avgang fra Tromsø havn. Undervisningen og avskjedsmiddag er gratis, men studentene må selv betale for pensumlitteratur, kost og losji.

Arrangementer
Kommer senere

Innkvartering: Enkeltrom i studentboliger. Husleie ca. NOK 4000.-.

Arrangør: Institusjonen for språk og kultur (ISK), UiT – Norges arktiske universitet.

Kursleder: Førsteamanuensis Henrik Johnsson. E-mail: henrik.johnsson@uit.no