Nordkurs Oslo

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for  svensk- og dansktalende studenter

NORDKURS i Oslo 2021

  

 
Dato:
5. juli til og med 16. juli.

Velkommen til en digitalt Nordkurs i Oslo!

På Nordkurs får dere muligheten til å bli kjent med norsk språk og kultur og til å bli kjent med andre mennesker fra hele Norden. At Nordkurs i Oslo blir digitalt i år, blir ingen hindring. Vi inviterer dere med på en rekke digitale aktiviteter som forfatterbesøk, ekskursjoner, filmvisning, språkkafé og ulike undervisningsformer. Vi er også i dialog med ulike nordiske aktører om å holde workshops og presentasjoner og snakke om ulike karrieremuligheter i Norden.

Synes du det er litt slitsomt å følge undervisning i digitalt format? Det synes vi også! På kurset skal dere ikke sitte passivt foran en skjerm, men arbeide aktivt i par og grupper, delta i diskusjoner, holde presentasjoner og liknende. Vi satser på å lage videoforelesninger som dere kan se når dere vil, slik at vi kan holde mer interaktive seminarer med varierte aktiviteter.

Kurset går over to uker og omfatter omtrent 40 timers undervisning hvorav en god del kommer til å finnes tilgjengelig i videoformat. Undervisningen vil dels konsentrere seg om drabantbyen i nyere norsk litteratur, og dels om norsk språk med fokus på historiske og sosiolingvistiske forhold.

Litteraturdelen omfatter norsk skjønnlitteratur (romaner, noveller, lyrikk – og rap) og sakprosa fra 1980-tallet til i dag. Vi leser sentrale norske forfattere som Dag Solstad, Tove Nilsen og Zeshan Shakar og ser på drabantbyen både som et sted man skriver om og fra. Språkdelen tar for seg diverse språkhistoriske, grammatiske og fonologiske fenomen, men det hovedsakelige fokuset er at studentene skal kunne forstå nåtidens norske språksituasjon og kunne beskrive språklige fenomen med korrekt terminologi.

Kurset vil fortsatt gi 10 ECTS. For å oppfylle kravene for studiepoeng skal dere løse en rekke obligatoriske arbeidskrav som inngår i kursets digitale infrastruktur. Vi gleder oss til å se dere fra Oslo!  

Arrangør:
Institutt for lingvistikk og nordiske studier, HF, Universitetet i Oslo

Kursansvarlige:
Heidi Karlsen  (heidi.karlsen@ub.uio.no) 

Administrasjon:
Britt-Marie Forsudd (b.m.forsudd@iln.uio.no)