Nordkurs Oslo

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for  svensk- og dansktalende studenter

NORDKURS i Oslo 2022

Dato: 19. juni til og med 1. juli. Individuell eksamensoppgave leveres innen 17. juli.

 Velkommen til Nordkurs 2022 i Oslo! I år feirer vi Skeivt kulturår siden det er 50 år siden homoseksuelle relasjoner blei avkriminalisert i Norge. Årets kurs har derfor tittelen Historier fra det skeive Norge. «Skeiv»/ʃæiv/ er det norske ordet for «queer» og er et inkluderende begrep som omfatter alle som avviker fra hetero- og tokjønnsnormen og som forholder seg kritisk til disse normene. Årets kurs går samtidig med Oslo Pride og det blir derfor gode muligheter for å få med seg årets mest fargerike og inkluderende fest.

På kurset leser vi litteratur, historie og sakprosa fra det skeive Norge. Vi ser nærmere på gender fluidity i gamle norrøne sagaer, på feministisk litteratur, på ulike eksempler på kjønna og normativ språkbruk og vi utforsker skeive motiver i folkediktning, visekunst og i samtidslitteraturen. Vi vil også drøfte utvida forståelser av skeiv kjærlighet og livsstil i ulike kulturer ut fra ulike teoretiske innfallsvinkler.

Kurset har også en språkdel som tar for seg diverse språkhistoriske, grammatiske og fonologiske fenomen, men det hovedsakelige fokuset er at studentene skal kunne forstå nåtidas norske språksituasjon og kunne beskrive språklige fenomen med korrekt terminologi.

 På Nordkurs får dere muligheten til å bli kjent med norsk språk og kultur og til å bli kjent med andre mennesker fra hele Norden. Vi inviterer dere med på en rekke aktiviteter som forfatterbesøk, ekskursjoner, filmvisning, språkkafé og ulike undervisningsformer. Vi samarbeider også med ulike nordiske aktører som holder workshops og presentasjoner og snakker om ulike karrieremuligheter i Norden.

Kurset går over to uker og omfatter omtrent 40 timers undervisning. Det blir mye å lese, og vi vil sterkt oppfordre studentene til å starte lesinga i god tid før kurset starter.

Kurset gir 10 ECTS. For å oppfylle kravene for studiepoeng skal studentene delta aktivt i undervisninga og i diskusjoner i klasserommet. Studentene skal også legge fram et gruppearbeid for klassen, gjennomføre en grunnleggende muntlig eksamen (bestått/ikke bestått) og skrive en lengre individuell oppgave med valgfritt tema som avklares i samråd med kursansvarlig lærer.

Vil du høre litt mer om årets kurs i Oslo? Kursleder Hedvig Solbakken deltar i denne podkasten og snakker om sommerens kurs (fra ca. 19 minutter i sendingen): https://open.spotify.com/episode/2Z03Irk5WLpj9elvb056TJ?si=9e34081a1c6a4e25   

Er du nysgjerrig på flere historier fra det skeive Norge? Følg Nasjonalbibliotekets foredragsrekke online her: https://www.nb.no/hva-skjer/

Nordkurs  ved Universitetet i Oslo etterstreber et trygt miljø der alle mennesker skal føle seg velkommen. Vi gleder oss til å treffe dere!

Arrangør:
Institutt for lingvistikk og nordiske studier, HF, Universitetet i Oslo

Kursansvarlige:
Hedvig Solbakken (hedvig.solbakken@lnu.se)

Administrasjon:
Britt-Marie Forsudd (b.m.forsudd@iln.uio.no