Nordkurs Oslo

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for  svensk- og dansktalende studenter

NORDKURS i Oslo 2020


Dato:
15. juni til og med 26. juni. Studentene må ankomme Oslo 14. juni 2020.

Sted:
Universitetet i Oslo

Deltakere: 
Kurset er for både master- og bachelorstudenter. Vi anbefaler at bachelorstudentene er blivende tredjeårsstudenter, men det er ikke et krav. Maks. 20 studenter.

Tid: 
Kurset starter med introduksjonsmøte og lunsj på instituttet mandag 15. juni og avsluttes med hjemmeeksamen 29. juni–1. juli. Undervisningen avsluttes fredag 26. juni.

Undervisningssted: 
All undervisning finner sted ved Universitetet i Oslo, Blindern, Henrik Wergelands hus.

Undervisningsinnhold: 
Kurset går over to uker og omfatter omtrent 40 timers undervisning. Undervisningen vil dels konsentrere seg om drabantbyen i nyere norsk litteratur, og dels om norsk språk med fokus på historiske og sosiolingvistiske forhold. Litteraturdelen omfatter norsk skjønnlitteratur (romaner, noveller, lyrikk – og rap) og sakprosa fra 1980-tallet til i dag. Vi leser sentrale norske forfattere som Dag Solstad, Tove Nilsen og Zeshan Shakar og ser på drabantbyen både som et sted man skriver om og fra. Språkdelen tar for seg diverse språkhistoriske, grammatiske og fonologiske fenomen, men det hovedsakelige fokuset er at studentene skal kunne forstå nåtidens norske språksituasjon og kunne beskrive språklige fenomen med korrekt terminologi. Det blir også arrangert ekskursjoner. Kurset avsluttes med en avskjedsmiddag fredag 26. juni. Masterstudentene vil få noe mer pensumlitteratur enn bachelorstudentene og deres eksamensbesvarelse må være noe mer omfattende.

Undervisningen og deltakelse i ulike arrangement er obligatorisk, det samme gjelder avsluttende eksamen.

Forelesninger og gruppeoppgaver vil finne sted på Henrik Wergelands hus, Universitetet i Oslo, med kort avstand til Humsambiblioteket.

Kurset gir 10 ECTS, og avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen 29. juni–1. juli.

Undervisningen og ekskursjoner er gratis, men studentene må selv betale for pensumlitteratur, kost og losji.

Program: 
Kommer senere

Arrangementer: 
Kommer senere

Innkvartering blir i en av Oslos studentbyer, der kursdeltakere får leie hybler. Det koster ca. 4000,- for to uker. Instruks om hvordan man søker vil sendes til den enkelte student etter at dere har fått opptak.

Arrangør:
Institutt for lingvistikk og nordiske studier, HF, Universitetet i Oslo

Kursansvarlige:
Hedvig Solbakken (hedvig.solbakken@su.se) og Marius Emanuelsen (marema@ilos.uio.no)

Administrasjon:
Britt-Marie Forsudd (b.m.forsudd@iln.uio.no)