Nordkurs Bergen

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for nordiske studenter

Sommerkurs i norsk litteratur og språk for nordiske studenter

Kursdeltakere:

20 studenter

Kursperiode:

Ankomst 3. juni 2019, kursstart 4. juni,  eksamen torsdag 20. juni og avreise fredag 21. juni 2019.  

Innhold:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Universitetet i Bergen tilbyr sommeren 2019 sommerkurs for nordiske studenter. Kurset vil inneholde en mindre språklig del hvor det gis en innføring i den norske språksituasjonen, men kursets hovedmål er å belyse det tvetydige forholdet mellom litteratur og politikk med utgangspunkt i norske litterære tekster fra 1800-tallet og frem til i dag.

Organisering:

Kurset vil bestå av forelesninger, seminarer og diskusjonsoppgaver. Undervisningen, gruppearbeid, skriftlig eksamen og kursets øvrige aktiviteter vil være obligatoriske. Det vil også bli tilbudt flere sosiale arrangementer.

Nøyaktig pensumliste, undervisningsplan og nærmere opplysninger om kurset og innkvarteringen vil bli sendt til deltakerne i god tid før kursstart.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.    

Kursleder:

 

Anders M. Gullestad

 anders.gullestad@uib.no

004791594356