Nordkurs Nuuk

  • Næste sommerkursus i Nuuk udbydes i 2019 

Kursusdeltagere:

 

20 studerende

Tidsperiode:

Ankomstdato: tirsdag 2. juli 2019. Afrejsedato mandag den 22. juli 2019.

Kursusperiode: onsdag 3. juli til lørdag 20. juli 2019

Afhængig af deltagernes afrejseland kan vi forsøge at starte kurset i Kangerlussuaq med en overnatning og ekskursion til indlandsisen, hvis det er muligt.

Indhold:

Kurset omfatter 45 timers undervisning. Kurset vil omhandle grønlandsk sprog, kultur, medier og samfundsmæssige forhold. Grønland fra A-Z. Der vil kort blive introduceret til det grønlandske sprog for begyndere og samfundspolitiske emner. Desuden vil der være undervisning i kultur omfattende medier: fjernsyn, film, teater og litteratur i deres samfundspolitiske betydning igennem tiderne. Nyere forfattere og kunstnere vil blive inviteret til debat, hvis muligt. Ekskursioner, sejlture og guidede ture vil være en del af programmet, ligesom mødet med den grønlandske madkultur. 

Kurset forudsætter læsearbejde før kursusstart og igennem opholdet. Undervisningen er obligatorisk, og det forudsættes, at man deltager i alle kursets aktiviteter, som vil blive betragtet som en integreret del af kurset. Det gælder også den afsluttende prøve. Undervisning, ekskursioner og andre arrangementer vil være gratis. Derimod må deltagerne selv afholde udgifter til rejse, kost og logi.

Indkvartering:

Indkvartering vil finde sted på enkeltværelser beliggende tæt ved universitetet, der vil være fælles bad og køkken med grej. Der må påregnes forskellige boliger, men alt er i gå afstand, så der vil være udstrakt mulighed for rekreativt samvær og samarbejde. Pris ca. 3.500 DKK.

Kurset svarer til 10 ECTS-point og afsluttes med en prøve.

Arrangør:

Ilisimatusarfik. Grønlands Universitet, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier. Manutooq 1, postboks 1061, 3905 Nuussuaq. Grønland.

Kursusleder:

Jette Rygaard, lektor ph.d.

Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
Tel. +45 20329048 (dansk mobil)

Mail: jery@uni.gl