Nordkurs Vasa

  • Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

 

Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur, Vasa

Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 48.

Nivåkrav: Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller motsvarande studier under en längre tidsperiod. Fyra nivågrupper.

Målsättningar: Målet med kursen är att aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk.

Program: Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk: Finska.

Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen.

Värdering: Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 9.7.–30.7.2019. Ankomst den 8.7. och avfärd den 31.7.

Arrangör: Vasa universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: Vasa

Kursledare: Johanna Dahlin

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 220 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.