Nordkurs Vasa

  • Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

 

Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur, Vasa

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 48.

Nivåkrav:  Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller mindre intensiva studier i minst två läsår. Fyra nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att öva på att tala och skriva finska i vanliga språkanvändningssituationer samt förbättra förståelsen av talspråk.

Program:  Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  13.7.–3.8.2021. Ankomst den 12.7. och avfärd den 4.8.

Arrangör:  Vasa universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Vasa

Kursledare:  Johanna Dahlin

 

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 230 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.