Nordkurs Uleåborg

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

 

Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är B1–B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Detta förutsätter ungefär två års intensiva studier. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna i finska till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Program:  Undervisningen omfattar ca 85 timmar: ca 65 timmar undervisning i finska språket, Finlands kultur och samhälle och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Språkundervisningen innehåller konversation och talförståelse, vardagligt ordförråd och fraseologi. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  8.7.–29.7.2019. Ankomst den 5.–7.7. och avfärd den 30.7.

Arrangör:  Uleåborgs universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Uleåborg

Kursledare:  Laura-Sisko Niva

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 350 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.