Nordkurs Uleåborg

 

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

 

Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är B1–B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Detta förutsätter ungefär två års intensiva studier eller mindre intensiva studier under en längre tid. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att öva på att tala och skriva finska i olika språkanvändningssituationer och att fördjupa sina kunskaper om Finlands litteratur.

Program:  Undervisningen omfattar 85 timmar: ca 60 timmar undervisning i finska språket och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Undervisningen innehåller konversation och talförståelse, ordförråd och fraseologi, litteratur och textanalys samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  7.7.–28.7.2022. Ankomst den 6.7. och avfärd den 29.7.

Arrangör:  Uleåborgs universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Uleåborg

Kursledare:  Laura-Sisko Niva

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 370 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.