Tammerfors

Nordkurs Tammerfors

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur

Kurs i finska och översättning, Tammerfors

Deltagare: Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav: Kursens nivå är B1–B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Inga tidigare studier i översättning krävs för att delta i kursen.

Målsättningar: Kursens mål är att fördjupa kunskaperna i finska på alla delområden (läsning, skrivande, hörförståelse och diskussion) samt att studera grunderna i professionell översättning (översättningsstrategier, på vilka sätt en översättare söker information, traditionella och elektroniska hjälpmedel osv.).

Program: Studierna består av sammanlagt ca 85 timmar. Språket och översättning undervisas i smågrupper och dessutom ingår gemensamma föreläsningar i översättning och samtidslitteratur. I kursen ingår också studiebesök och fritidsprogram.

Undervisningsspråk: Finska.

Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen.

Värdering: I kursen ingår också självständigt arbete samt ett skriftligt och ett muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 5.8.–26.8.2019. Ankomst den 4.8. och avfärd den 27.8.

Arrangör: Tammerfors universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: Tammerfors

Kursledare: Taina Pitkänen och Eliisa Pitkäsalo

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 520 (i fyra personers rum) eller 645 euro (i två personers rum). Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.