Nordkurs Jyväskylä

  • Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä

Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav:  Kursens nivå är B2–C1 inom den europeiska referensramen.

Kursdeltagarna ska kunna följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå, göra anteckningar om det de hör, referera det de hört muntligt och skriftligt och läsa akademiska texter på finska.

Målsättningar: Kursens mål är att lära sig läsa och skriva akademisk finska, göra sina kunskaper i finska mer flytande, exaktare och mer idiomatiska, utveckla sina språkinlärningsstrategier samt fördjupa sina kunskaper om Finlands litteratur.

Program:  Undervisningen omfattar 85 timmar: ca 60 timmar undervisning i finska språket och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Under kursen

  • analyserar man olika texters språk och diskursegenskaper,
  • skriver man en essä som kräver färdigheter i akademiskt skrivande och som anknyter till aktuell forskning inom det egna området,
  • deltar man i fördjupande workshoppar om finskans struktur och ordförråd,
  • bekantar man sig med aktuella forskningsfrågor inom finska språket,
  • tränar man sina muntliga kommunikationsfärdigheter,
  • bekantar man sig med finländsk samtidslitteratur.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  7.7.–28.7.2020. Ankomst den 6.7. och avfärd den 29.7.

Arrangör:  Jyväskylä universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Jyväskylä

Kursledare:  Minna Sorri

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 385 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.