Nordkurs Helsingfors

  • Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

 

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

Kurstid:
11 juni–3 juli 2020 (kursstart 11 juni kl 9, avslutning 3 juli kl 15).
Ankomst 10 juni, avresa 4–7 juli 2020.

Kursdeltagare:
Kursen är öppen för alla studerande vid nordiska universitet och högskolor. 30 platser, två nivågrupper.

Arrangör:
Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet. Kursen är förlagd till universitetets Centrumcampus i hjärtat av Helsingfors.

Kursprogram:

Kursen omfattar ca 65 undervisningstimmar. Huvudvikten läggs vid språkundervisning, ca 55 timmar. Den sker i två nivågrupper som löper parallellt. Kursen ger grundläggande muntliga och skriftliga färdigheter i finska och en överblick över finskans ordförråd, ordstruktur och meningsbyggnad.

Nivågrupp 1 förutsätter inga förkunskaper i finska. Målnivån är A1.2 enligt den europeiska referensramen för språk, se Nivåskala för språkkunskaper nedan.
Nivågrupp 2 förutsätter ca 55 timmars undervisning i finska eller motsvarande kunskaper. Målnivån är A2.1. Ange vilken nivågrupp din ansökan avser.

Som del av språkundervisningen ges föreläsningar som behandlar den finsk-ugriska språkfamiljen, finsk språkhistoria och finländsk språkpolitik. Föreläsningarna om finländsk kultur omfattar ca 10 timmar och de behandlar Finlands historia, litteratur och nutida film. Dessutom anordnas filmvisning, utflykter och studiebesök. Några av föreläsningarna ges i samarbete med kursen i finlandssvenska.

Undervisningsspråken är finska och svenska. Språkundervisningen sker huvudsakligen på finska, föreläsningarna ges på svenska. Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Materialet delas ut under kursens gång. Kursen ger 10 ECTS-poäng. För att erhålla kursbetyg krävs ett aktivt deltagande i undervisningen, en skriftlig eller muntlig redovisning av en egen kulturrelaterad uppgift samt godkänt resultat på sluttentamen. I Finland firar man midsommar 19–20 juni: fredagen den 19 juni är midsommarafton och lördagen den 20 juni är midsommardagen, en helgdag. Universitetet har stängt i tre dagar. Det är många traditionsrika arrangemang i Helsingfors som man kan delta i under de dagarna, men i år skapas också nya traditioner i form av en internationell festival Midsummer Madness, inspirerad av Tove Janssons muminbok Farlig midsommar. Du kan tillsammans med kursen eller själv delta i några av arrangemangen, men vill du hellre resa är det också möjligt. Du hinner t ex träffa släkt eller vänner i Finland eller ta en liten avstickare till Tallinn eller S:t Petersburg. 

Logi:
I enkelrum med delat kök och badrum på Studenthemmet AnttiKorppi (www.anttikorppi.com) som ligger ca 8 km från Helsingfors centrum. Det finns bra bussförbindelser mellan studenthemmet och centrum, och kursdeltagarna kan åka kollektivt till rabatterat pris inom Helsingfors. Hyreskostnaden är 450 euro för hela perioden. Rummen hyrs ut veckovis och därför är det möjligt att stanna några dagar efter kursen utan extra kostnad. De flesta studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kursledare:
Paula Andersson, tel. +358 445853385, e-post paula.andersson@helsinki.fi

Länkar:  

Nivåskala för språkkunskaper www.larkkulla.net/images/PDF/Europeisk-referensram-fr-sprk.pdf
A Taste of Finnish. Introduktion till finska språket. tasteoffinnish.fi
Fred Karlsson, Finlands språk 1917–2017. suomenkielet100.fi/sv/ (webbversionen finns på finska, svenska och engelska)
Språknörden Henrik åkte till Finland för att lära sig finska https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6497554

 

Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Kurs om finlandssvenskt språk, samhälle, litteratur och kultur

Kursen i finlandssvenska är en kurs om ett språk som enligt lagen är likställt med majoritetsspråket finska, samtidigt som det sociolingvistiskt sett är ett minoritetsspråk. Finland har av tradition haft en väldigt generös språklagstiftning med lika rättigheter för majoritetsspråket finska och minoritetsspråket svenska. På kursen funderar vi på nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, på samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Vi får också en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

Litteraturdelen kommer att ge en historisk överblick av den finlandssvenska litteraturen, från tidig litteratur och dess betydelse för Helsingfors eliten, via modernismen och Edith Södergran, 60-talets politiska litteratur och paret Tikkanen, till samtidslitteratur. Litteraturdelen består även av ett författarbesök och en forskningsövning på universitetets bibliotek.

Kursen avslutas med ett besök i Vasa och Österbotten som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas dialekt. Syftet med exkursionen är att upptäcka att den språkliga miljön kan se väldigt olika ut på olika håll i de tvåspråkiga delarna av Finland.

Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är intresserade av språkpolitik och minoritetsspråkssociologi och svenskspråkig litteratur som fötts utanför centrum för det svenska språkområdet.

Tidpunkt:

8 juni–26 juni 2020
Ankomst 5–7 juni 2020
Avresa 29 juni 2020

Logi:

Studenterna bor i trepersonerslägenheter med eget rum och delat kök och badrum cirka 5 kilometer från universitetet. Köksutrustning finns men lakan och handdukar ingår inte. Boendet har bastu och tvättstuga.

Utgifter:

Lägenhetshyra 375 euro och 72 euro för biljett till kollektivtrafiken, mat.

Följande ingår:

Allt undervisningsmaterial (vissa böcker för litteraturdelen måste studenten hitta på egen hand), exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

Kursledare:

Markus Söderman
markus.soderman@helsinki.fi
Telefonnummer: +358 (0) 50 33 606 77