Nordkurs Helsingfors

  • Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

 

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

Kurstid:
13 juni – 2 juli 2019
Ankomst 12 juni, avresa 3 juli 2019

Kursdeltagare:
Kursen är avsedd för alla studerande vid nordiska universitet och högskolor. 30 studerande, två nivågrupper.

Arrangör:
Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet. Kursen är förlagd till universitetets huvudbyggnad vid Senatstorget, adress Fabiansgatan 33.

Kursprogram:

Kursen omfattar ca 65 undervisningstimmar. Huvudvikten, ca 55 timmar, är lagd vid språkundervisningen. Den sker i två nivågrupper som löper parallellt. Kursen ger grundläggande muntliga och skriftliga färdigheter i finska och en överblick över finskans ordförråd, ordstruktur och meningsbyggnad.
 
Nivågrupp 1 förutsätter inga förkunskaper i finska. Målnivån är A1.2 enligt den europeiska referensramen för språk, se Nivåskala för språkkunskaper nedan.
Nivågrupp 2 förutsätter ca 55 timmars undervisning i finska eller motsvarande kunskaper. Målnivån är A2.1.
Ange vilken nivågrupp din ansökan avser.

I anknytning till språkundervisningen ges föreläsningar som behandlar den finsk-ugriska språkfamiljen, finsk språkhistoria och finländsk språkpolitik. Föreläsningarna om finländsk kultur omfattar ca 10 timmar och de behandlar Finlands historia, litteratur och nutida film. Dessutom anordnas utflykter samt studiebesök bl a till det nya Biblioteket Ode (Oodi) och det nya konstmuseet Amos Rex.

Undervisningsspråken är finska och svenska. Språkundervisningen sker huvudsakligen på finska, föreläsningarna ges på svenska. Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Materialet delas ut under kursens gång.

Kursen motsvarar 10 ECTS-poäng. För att erhålla kursbetyg krävs ett aktivt deltagande i undervisningen, en skriftlig eller muntlig redovisning av en egen kulturrelaterad uppgift samt godkänt resultat på sluttentamen.

Logi:
I enkelrum med delat kök och badrum på Studenthemmet Antti Korppi som ligger ca 8 km från Helsingfors centrum. Det finns bra bussförbindelser mellan studenthemmet och centrum, och kursdeltagarna kan åka kollektivt till rabatterat pris inom Helsingfors. Hyreskostnaden är 315 euro. Extra nätter kan bokas för 15 euro/dygn. De flesta studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kursledare:
Paula Andersson, tel. +358 445853385, e-post paula.andersson@helsinki.fi

Länkar:  

Den europeiska referensramen för språk
https://www.larkkulla.net/images/PDF/Europeisk-referensram-fr-sprk.pdf
A Taste of Finnish. This online course is designed for students planning to come to study at the University of Helsinki for a term or two. http://tasteoffinnish.fi/
Fred Karlsson, Finlands språk 1917–2017 https://suomenkielet100.fi/sv/
(webbversionen finns på finska, svenska och engelska)
Språknörden Henrik åkte till Finland för att lära sig finska https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6497554
Historia, skog och berättelser från Borgå, finns i Ylva Larsdotters boktips från Finland https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7118551

 

 

 

Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Kurs om finlandssvenskt språk, samhälle, litteratur och kultur

Kursen i finlandssvenska är en kurs om ett språk som enligt lagen är likställt med majoritetsspråket finska, samtidigt som det sociolingvistiskt sett är ett minoritetsspråk. Finland har av tradition haft en väldigt generös språklagstiftning med lika rättigheter för majoritetsspråket finska och minoritetsspråket svenska. På kursen funderar vi på nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, på samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Vi får också en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

Litteraturdelen kommer att ge en historisk överblick av den finlandssvenska litteraturen, från tidig litteratur och dess betydelse för Helsingfors eliten, via modernismen och Edith Södergran, 60-talets politiska litteratur och paret Tikkanen, till samtidslitteratur. Litteraturdelen består även av ett författarbesök och en forskningsövning på universitetets bibliotek.

Kursen avslutas med ett besök i Vasa och Österbotten som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors, och kommunerna runt Vasa har svensk majoritet. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas dialekt. Syftet med exkursionen är att upptäcka att den språkliga miljön kan se väldigt olika ut på olika håll i de tvåspråkiga delarna av Finland.

Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är intresserade av språkpolitik och minoritetsspråkssociologi och svenskspråkig litteratur som fötts utanför centrum för det svenska språkområdet.

Tidpunkt:

10 juni–28 juni 2019 
Ankomst 7–9 juni 2019 
Avresa 28 juni 2019

Logi:

Studenterna bor i trepersonerslägenheter med eget rum och delat kök och badrum cirka 5 kilometer från universitetet. Köksutrustning finns men lakan och handdukar ingår inte. Boendet har bastu och tvättstuga.

Utgifter:

Lägenhetshyra 375 euro och 72 euro för biljett till kollektivtrafiken, mat.

Följande ingår:

Allt undervisningsmaterial, exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

Markus Söderman

markus.soderman@helsinki.fi

Telefonnummer: +358 (0) 50 3360677