Nordkurs Åbo

  • Kurs I i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs i finsk nutidslitteratur

 

Kurs I i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är A1 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ungefär ett års studier i finska språket. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att lära sig använda finska språket i vanliga samtalssituationer samt bredda ordförrådet.

Program:  Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  13.7.–3.8.2021. Ankomst den 12.7. och avfärd den 4.8.

Arrangör:  Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Åbo

Kursledare:  Aino Jauhiainen

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir 355 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller mindre intensiva studier i minst två läsår. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att öva på att tala och skriva finska i vanliga språkanvändningssituationer samt förbättra förståelsen av talspråk.

Program:  Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  13.7.–3.8.2021. Ankomst den 12.7. och avfärd den 4.8.

Arrangör:  Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Åbo

Kursledare:  Maria Hokkanen

 

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir 355 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kurs i finsk nutidslitteratur, Åbo

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav:  Kursens nivå är minst B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Inga tidigare studier i litteratur krävs för att delta i kursen.

Målsättningar:  Kursens mål är att fördjupa studerandenas kunskaper i Finlands nutidslitteratur och få en kort översikt över äldre litteratur.

Program:  Undervisningen omfattar 85 timmar och består av föreläsningar och grupparbeten. Under kursen läses och analyseras olika typer av texter och presenteras olika författares produktion. Dessutom ordnas studiebesök och fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  6.727.7.2021. Ankomst den 5.7. och avfärd den 28.7.

Arrangör:  Åbo universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Åbo

Kursledare:  Viola Čapková

 

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 355 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.