Nordkurs Åbo

  • Kurs I i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur

Kurs I i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är A1 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ungefär ett års studier i finska språket. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att lära sig använda finska språket i vanliga samtalssituationer samt bredda ordförrådet.

Program:  Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  5.7.–26.7.2022. Ankomst den 4.7. och avfärd den 27.7.

Arrangör:  Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Åbo

Kursledare:  Ilkka Vuolaslempi

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir 375 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller mindre intensiva studier i minst två läsår. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  Kursens mål är att öva på att tala och skriva finska i vanliga språkanvändningssituationer samt förbättra förståelsen av talspråk.

Program:  Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas fritidsprogram.

Undervisningsspråk:  Finska.

Undervisningsmaterial:  Utdelas på kursen.

Värdering:  Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt kursarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro och deltagande på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  5.7.–26.7.2022. Ankomst den 4.7. och avfärd den 27.7.

Arrangör:  Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  Åbo

Kursledare:  Maria Hokkanen

Avgifter:  Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir 375 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.