Kurser i Finland

 

  1. Kurs i finlandssvensk språk och kultur, för alla.
  2. Nybörjarkurs i finska språket, för alla.
  3. Kurser i finska språket för personer som redan studerar finska.

Ansøgning til Utbildningsstyrelsens-kurser

KURSER I FINSKA SPRÅKET OCH FINLANDS KULTUR FÖR FINSKSTUDERANDE 2020

Ansökningsblanketten till kurserna i finska språket och Finlands kultur för finskstuderande är tillgängliga på följande adress: www.oph.fi/sv/finska-sommarkurser.

Ansökningarna sänds
BÅDE elektroniskt
till Utbildningsstyrelsen (närmare upplysningar på ovanstående nätsida)
OCH per e-post (sammandragssidan från elektroniska ansökan) till nedanstående kontaktperson:

NORGE: Daniel Karvonen, daniel.h.karvonen(at)uit.no
SVERIGE: Outi Oja, outi.oja(at)finska.su.se ända till februari 2020 och Laura Lunnevuori, laura.lunnevuori(at)finska.su.se från och med februari 2020

Ansökningarna bör vara framme senast den 1 mars 2020.

Mera information om kurserna i finska språket och Finlands kultur för finskstuderande: Leena Kärnä, leena.karna(at)oph.fi.