Kurser i Finland

 

  1. Kurs i finlandssvensk språk och kultur, för alla.
  2. Nybörjarkurs i finska språket, för alla.
  3. Kurser i finska språket för personer som redan studerar finska.

Ansøgning til Utbildningsstyrelsens-kurser

KURSER I FINSKA SPRÅKET OCH FINLANDS KULTUR 2019

Ansökningsblanketter till kurserna i finska språket och Finlands kultur är tillgängliga på följande adress: www.cimo.fi/finska_sommarkurser

Ansökningarna sänds

BÅDE elektroniskt till Utbildningsstyrelsen (närmare upplysningar på ovanstående nätsida)

OCH per e-post (formuläret Information om ansökanden) till nedanstående kontaktperson:

NORGE: Daniel Karvonen, daniel.h.karvonen(at)uit.no

SVERIGE: Laura Lunnevuori, laura.lunnevuori(at)finska.su.se

Ansökningarna bör vara framme senast den 1 mars 2019.

Mera information om kurserna i finska språket och Finlands kultur: Leena Kärnä, leena.karna(at)oph.