Kurser i Finland

 

  1. Kurs i finlandssvensk språk och kultur, för alla.
  2. Nybörjarkurs i finska språket, för alla.
  3. Kurser i finska språket för personer som redan studerar finska.

Ansøgning til Utbildningsstyrelsens-kurser

KURSER I FINSKA SPRÅKET OCH FINLANDS KULTUR FÖR FINSKASTUDERANDE 2022

Ansökningsblanketten till kurserna i finska språket och Finlands kultur för finskastuderande är tillgängliga på följande adress: www.oph.fi/sv/finska-sommarkurser.

Ansökningarna sänds
BÅDE elektroniskt
till Utbildningsstyrelsen (närmare upplysningar på ovanstående nätsida)
OCH per e-post (sammandragssidan från elektroniska ansökan) till nedanstående kontaktperson:

NORGE: Mikko Heikkilä, mikko.heikkila@uit.no
SVERIGE: Sari Pesonen, sari.pesonen@finska.su.se

Ansökningarna bör vara framme senast den 1 april 2022.

Mera information om kurserna i finska språket och Finlands kultur för finskastuderande: Leena Kärnä, leena.karna@oph.fi.

Obs.! Om vi inte kan ordna närkurser i Finland på grund av coronaviruspandemin ordnar vi intensivare distanskurser på samma nivåer. De ger 3 ECTS-poäng och är inga Nordkurser. Mera information om dessa kurser: www.oph.fi/sv/finska-sommarkurser-2022