Nordkurs Odense

  • Kursus i dansk sprog og kultur for finske studerende

Kursus i dansk sprog og kultur for finske studerende, Odense 2021

Kursusdeltagere: 

15 finske studerende Tidsperiode 

Tidsperiode:
Online-forløb i perioden 17.06.-09.07.

  
Indhold: 
Kurset afvikles som elæringsforløb og er kendetegnet ved en fokuseret indføring i dansk sprog, primært talesprog. Kurset omfatter en introduktion til Danmark, dansk samfund, litteratur og kultur, samt intensiv undervisning i dansk sprog - såvel i et lingvistisk som et praktisk/funktionelt perspektiv. Selvom kurset i år skal afholdes som fjernundervisning vil vi fortsat bestræbe os på at holde fokus på den anvendelsesorienterede tilgang til dansk sprog, samt give jer kursusdeltager et tidssvarende indtryk af Danmark, dansk samfund, kultur og litteratur. Undervisningsforløbet vil være bygget op omkring følgende elementer

1) synkron online holdundervisning (omk. 45 timer på hverdage, fortrinsvist i tidsrummet 08-12 CET),
2) asynkron holdundervisning (beregn omkring 30 timer til forberedelse, øvelser, mv.)
3) synkron online individuel undervisning (relativt korte sessioner på hverdag i tidsrummet 08-12, hvor underviser og kursist gennemgår dele af den forgangne uges dansksprogede materiale).

Forudsætningen for at der udstedes et kursusbevis er mere end 80% aktiv deltagelse i den synkrone undervisning samt vurderingen 'bestået' til den mundtlige eksamen i slutningen af undervisningsforløbet. I forbindelse med elæringsforløbet skal du være indstillet på at indgå aktivt, blandt andet med individuelle bidrag via videokonference med video og lyd. Det er derfor vigtigt, at du forinden sikrer, at du har en stabil internetforbindelse samt et velfungerende headset.

Nærmere oplysninger: 
Hvis du har spørgsmål eller brug for information om kurset i Odense, skal du endelig tage kontakt til mig.

Arrangør: 
Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet, Campusvej 55 DK-5230 Odense M

Kursusleder: 
Thomas O. Madsen Mobil: +45 9350 7072 Email: tom@sdu.dk