Nordkurs København

  • Kursus i nyere dansk litteratur

Kursus i nyere dansk litteratur for norske studerende

Tidsperiode:

Ankomst søndag den 7. august 2022. Tjek ind mellem kl. 15 og 16.30. Kursusstart kl. 17.00.
Afrejse søndag den 21. august 2022 kl. 10.

Indhold:

På dette kursus vil I møde en række fremtrædende danske forskere, der sætter spot på den nyeste litteratur og dens kritiske italesættelse af aktuelle problematikker ud fra diverse fremherskende teoretiske vinkler, ligesom I kommer til at møde nogle af de forfattere, som læses i løbet af kurset. 

Programmet er tæt besat med forelæsninger og gruppearbejde; enkelte aftener og weekend-dage vil også blive inddraget til faglige aktiviteter. Spændende ekskursioner og sociale arrangementer indgår som en integreret del af det faglige.

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsning og diskussion, samt forfatterbesøg. Kurset omfatter gennemsnitligt 4 timers undervisning pr. dag, hertil kommer tid til projektarbejde i grupper. Undervisningen er obligatorisk, ligesom det er en forudsætning for gennemførelse af intensivkurset, at man deltager aktivt i samtlige aktiviteter. Der må påregnes læsearbejde før kursusstart; dog vil der også være sat lidt tid af til læsning under forløbet. Kurset afsluttes med eksamen.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-point

Sted:

Kurset vil blive afholdt lidt nord for København på Schæffergården med indkvartering i dobbeltrum med bad og toilet. 

Uddybende kursusbeskrivelse, praktiske oplysninger, adresser mm. vil blive sendt direkte til deltagerne i god tid inden kursusstart.

Arrangør:

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,
Emil Holms Kanal 2, DK-2300 København S. 

Torben Jelsbak, Tel. +45 3533 1224
E-post: tjelsbak@hum.ku.dk 

Kursusleder:

Marianne Barlyng
Tel. +45 2396 1825
E-post: marianne@forlagetspring.dk