Danmark Syddansk

Kursus i dansk sprog og kultur for finske studerende

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 27. maj 2015, kl. 15:01 - lørdag 20. juni 2015, kl. 15:02

Sted

Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Tlf. +45 65503117

Kursusdeltagere:

20 finske studerende

Indhold:

Kurset omfatter omk. 60 timers undervisning, hvoraf størstedelen består af intensiv sprogundervisning. Kurset har - som det ses af timefordelingen - hovedvægten lagt på sprog og omfatter to fagmoduler, henholdsvis et modul i dansk fonetik og fonologi samt et modul dansk for begyndere.

Ud over det dansksproglige forløb vil kurset også bestå i en kort indføring i dansk litteratur og kultur samt i danske samfundsforhold. Ud over et undervisningsforløb ved indbudte forelæsere vil temaer i dansk litteratur og kultur samt danske samfundsforhold desuden blive behandlet i forbindelse med en række ekskursioner og rundvisninger.

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk, og det forudsættes, at man deltager i de øvrige arrangementer, herunder den afsluttende prøve, som udgør en integreret del af kurset. Kurset vurderes til 10 ECTS.

Kurset indeholder desuden en række sociale arrangementer.

Kursusleder:

Thomas O. Madsen, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Tlf.: +45 23408448, e-mail:tom@sdu.dk

Logi:

Deltagerne indkvarteres på Tietgen International, som ligger ca. 20 minutters kørsel med bybus fra Syddansk Universitet, i naturskønne omgivelser, og i nærheden af særdeles gode indkøbsmuligheder. Deltagerne bor på rummelige værelser (fortrinsvis enkeltværelser) med eget bad og toilet. Sengetøj er inkluderet. Adgang til fælles køkken med det nødvendige køkkentøj. Skolen har desuden TV/videofaciliteter, vaskeri m.m.

Udgifter:

Deltagere skal beregne udgifter til husleje (omk. 3500 DKK) samt til et buskort (omk. 450 DKK), der giver fri transport i Odense i hele kursusperioden. Beløbet 3.950 DKK ca. 530 euro) indbetales kontant ved kursusstart.

Deltagerne skal selv sørge for kost.

Undervisning, undervisningsmaterialer, ekskursioner og sociale arrangementer er inkluderet.

Nærmere oplysninger:

Når du er optaget på kurset, får du nærmere besked om programmet for kurset og om praktiske forhold i øvrigt.

Web:

For yderligere information om kurset henvises til kursets hjemmeside www.thomasomadsen.dk/FiO.html