Kursus i dansk litteratur og sprog for norske studerende

København, Danmark

29.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 13 jun man 27 jun
Tid 00:00    00:00
Sted Schæffergården

Æstetiske gestaltninger af aktuelle problemstillinger i den nyeste danske litteratur

Tidsperiode:

Ankomst mandag den 13.6. Afrejse mandag den 27.6.

Indhold:

På dette kursus vil I møde en række fremtrædende danske forskere, der sætter spot på den nyeste litteratur og dens kritiske italesættelse af aktuelle problematikker ud fra diverse fremherskende teoretiske vinkler, ligesom I kommer til at møde nogle af de  forfattere, som læses i løbet af kurset. 

Programmet er tæt besat med forelæsninger og gruppearbejde; enkelte aftener og weekend-dage vil også blive inddraget til faglige aktiviteter. Spændende ekskursioner og sociale arrangementer indgår som en integreret del af det faglige.

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsning og diskussion, samt forfatterbesøg. Kurset omfatter gennemsnitligt 4 timers undervisning pr. dag, hertil kommer tid til projektarbejde i grupper. Undervisningen er obligatorisk, ligesom det er en forudsætning for gennemførelse af intensivkurset, at man deltager aktivt i samtlige aktiviteter. Der må påregnes læsearbejde før kursusstart; dog vil der også være sat lidt tid af til læsning under forløbet. Kurset afsluttes med eksamen.

Uddybende kursusbeskrivelse mm. vil blive sendt direkte til deltagerne.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-point

Indkvartering:

Indkvartering finder sted på Schæffergården, som  er et meget smukt gammelt sted, der ligger lidt nord for København. Stedet fungerer i dag hovedsageligt som kursushotel og ejes og drives af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, der også yder et meget væsentligt tilskud til jeres ophold.

Indkvarteringen sker på dobbeltrum med bad og toilet.

Arrangør:

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Njalsgade 120, DK-2300 København S.

René Rasmussen, Tel. +45 35328388

Kursusleder:

Marianne Barlyng
Tel. +45 39612719 (+ 45 23961825, mobil)
E-post: marianne@forlagetspring.dk

For yderligere information om kurset henvises til kursets hjemmeside www.nordkurskbh.dk 

København