Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Helsingfors, Finland

19.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 13 jun lør 02 jul
Tid 00:00    00:00
Sted Helsingfors universitet

Deltagare:

Kursen är avsedd för nordiska universitetsstuderande som vill stifta bekantskap med finlandssvensk litteratur, kultur och språkförhållanden i Finland. 20 nordiska studenter.

Kurstid:

Ankomst under helgen 10–12 juni, kursstart 13 juni, avslutande examen 27 juni, exkursion 28 juni–1 juli, hemresa lördag 2 juli.

Program:

Kursen omfattar ca 60 timmar undervisning: föreläsningar om finlandssvensk litteratur, särdrag i finlandssvenskan, dialekter, tvåspråkighet och språkvård. Undervisningen sker genom föreläsningar och exkursioner.

Kursen innehåller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng (European Credit Transfer System).

Undervisning: Kurslitteratur sänds i förväg per post och ytterligare kursmaterial utdelas under kursen.

Nivåkrav: Förutsätter god hör- och läsförståelse på svenska.

Inkvartering:

Enkelrum i studentbostäder med delat kök och badrum. Hyran blir ca 370 euro.

Arrangör:

Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet, Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet, Tfn: +359 (0)9 19123369.

Kursledare:

FM Jenny Sylvin
Tfn: +358 50 4482403
Tfn: +358 40 5701809
E-post: jenny.sylvin@helsinki.fi

Helsinki