CIMO-kurs: Kurs IV i finska språket och Finlands kultur

Tammerfors, Finland

19.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato tor 07 jul lør 30 jul
Tid 00:00    00:00
Sted Tammerfors universitet

Detta är en kurs i samarbete med CIMO - läs mer om ansökning til kursen här.

Deltagare:

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Tid:

8.–29.7.2016. Ankomst den 7.7. och avfärd den 30.7.

Program: 

Kursen omfattar ca 60 timmar språk- och kommunikationsundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Dessutom ordnas det studiebesök och föreläsningar om olika kulturområden.

Under kursen:

- analyserar man olika texter ur språklig synpunkt och ur ett diskursperspektiv,

- skriver man en omfattande essä som anknyter till den nyaste forskningen på det egna området,

- ordnas det avancerade workshoppar om struktur och ordförråd,

- bekantar man sig med aktuella problem i forskningen om det finska språket,

- övar man sig i muntlig kommunikationsförmåga,

- fokuserar man på den moderna litteraturen som en del av den finska litteraturens historia.

Målsättningar:

- Lära sig använda finska som språk för att läsa och skriva om det egna vetenskapsområdet.

- Bredda sina kunskaper om Finlands litteratur.

- Bli medveten om sin egen språkkunskapsprofil och göra de egna språkkunskaperna mer flytande, exakta och idiomatiska.

- Sätta upp mål och hitta strategier för att i fortsättningen självständigt utveckla sina språkkunskaper.

Undervisningsspråk: Finska.

Nivåkrav: Kursens nivå är C1 inom den europeiska referensramen. Om det inte finns tillräckligt ansökande på nivå C1, är det möjligt att acceptera studenter på nivå B2, om de är i slutskedet av sina studier.

Kursdeltagarna ska kunna följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå, göra anteckningar om det de hör, referera det de hört muntligt och skriftligt och läsa akademiska texter på finska.

Undervisningsmaterial: Studiematerialet är multimedialt, och det delges studenterna under kursen.

Värdering: På kursen tillämpas lärar-, grupp- och självbedömning. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 300 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Arrangör:

Tammerfors universitet i samarbete med CIMO.

Kursledare:

Hanna Samola och Leena Romu

Mera information om kursen: Leena Kärnä

Tammerfors