CIMO-kurs: Kurs III i finska språket och Finlands kultur

Uleåborg, Finland

19.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato fre 08 jul søn 31 jul
Tid 00:00    00:00
Sted Uleåborgs universitet

Detta är en kurs i samarbete med CIMO - läs mer om ansökning til kursen här.

Deltagare:

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Tid:

9.30.7.2016. Ankomst den 8.7. och avfärd den 31.7.

Program:

Kursen omfattar 60 timmar språkundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Kursen innehåller konversation och talförståelse, vardagligt ordförråd och fraseologi, undervisning i litteratur och textanalys, föreläsningar om Finlands kultur och samhälle, studiebesök och fritidsprogram.

Målsättningar: Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna i finska till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Undervisningsspråk: Finska.

Nivåkrav: Kursens nivå är B1-B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska finskans grundläggande ordförråd och strukturer och kunna delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa med föreläsningar på finska. Tre nivågrupper.

Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen.

Värdering: Kursen innehåller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 325 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Arrangör:

Uleåborgs universitet i samarbete med CIMO.

Kursledare:

Maria Sarhemaa

Mera information om kursen: Leena Kärnä

Uleåborg