CIMO-kurs: Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

Vasa, Finland

19.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 11 jul ons 03 aug
Tid 00:00    00:00
Sted Vasa universitet

Detta är en kurs i samarbete med CIMO - läs mer om ansökning til kursen här.

Deltagare: 

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 48.

Tid:

12.7.–2.8.2016. Ankomst den 11.7. och avfärd den 3.8.

Program:

Kursen omfattar 80 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur och samhälle. Dessutom ordnas studiebesök och fritidsprogram.

Målsättningar: Målet med kursen är att förbättra de praktiska språkkunskaperna i finska, i synnerhet förmågan att förstå talspråk.

Undervisningsspråk: Finska.

Nivåkrav: Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller motsvarande studier under en längre tidsperiod. Fyra nivågrupper.

Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen.

Värdering: Kursen innehåller ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 210 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Arrangör:

Vasa universitet i samarbete med CIMO.

Kursledare:

Johanna Dahlin

Mera information om kursen: Leena Kärnä

Vasa