Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska och islänska studerande

Stockholm, Sverige

14.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 01 aug tor 18 aug
Tid 00:00    00:00
Sted Stockholms universitet

Kursbeskrivning:

Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur. Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik. Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag i både litteraturhistoriskt och språkvetenskapligt, stilistiskt perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner, och den förutsätter en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska.

Kurset modsvarar 10 ECTS-poäng.

Inkvartering:

Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden blir ca 3.100 kronor.

Kontaktperson/kursledare:

Peter Lundkvist
E-post: peter.lundkvist@su.se

För vidare information, se denna webbplats: Nordkurs sommarkurser i Sverige/Stockholm 2016

Stockholm