Kurs i svenska för finsktalande studerande i Göteborg

Göteborg, Sverige

08.12.2015

Dato man 16 maj søn 12 jun
Tid 00:00    00:00
Sted Göteborgs universitet, Box 200 SE 405 30 Göteborg

Kursdeltagare:

25 finskspråkiga studerande. Kursen är avsedd för studerande i nordiska språk eller svenska språket vid universitet och högskolor i Finland.

Kurstid:

Ankomst 16 maj – Kursavslutning 9 juni (eventuellt med möjlighet att förlänga sin vistelse över helgen). Kursen avslutas officiellt den 12 juni då skrivuppgiften ska lämnas in.

Kursens syfte:

Kursen omfattar ca 40 undervisningstimmar och syftet är att bereda finskspråkiga studerande tillfälle att förbättra och fördjupa sina kunskaper i svenska språket och i svenska samhällsförhållanden. Språkfärdighet fokuseras särskilt genom huvudsakligen gruppvisa tal- och skrivövningar. Under kursen ges gemensamma föreläsningar över svenska språket, svensk litteratur och kultur. Dessutom visas svenska filmer som analyseras och diskuteras. Examinationen sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar. Under kursen anordnas också utflykter och samkväm.

Anmälan: Lämnas till respektive heminstitution. Mer information om kursen skickas till kursdeltagarna i god tid före kursens början

Inkvartering:

Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande eller i studentlägenhet. Hyreskostnaden kan variera beroende på boendestandard. Observera också att boendestandarden kan variera. Deltagare på kursen ansvarar själva för att dokumentera och anmäla eventuella problem med boendet. Deltagarna ansvarar också själva för sitt personliga försäkringsskydd.

Arrangör:

Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Box 200 SE 405 30 Göteborg.

Kursledare:

Anna Winlund
Tel: +4631 786 52 82
E-post: anna.winlund@gu.se

Camilla Håkansson
Tel: +4631 786 6422
E-post: camilla.hakansson@gu.se

Göteborg