Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

Trondheim, Norge

18.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 20 jun lør 09 jul
Tid 00:00    00:00
Sted Universitetssenteret på Dragvoll

Kursdeltakere:

20 studenter

Kursperiode: 

Ankomst til Trondheim mandag 20. juni, kursstart tirsdag 21. juni, avreise lørdag 9. juli.

Program: 

Kurset vil gi en innføring i norsk språk og litteratur, og omfatter ca. 40 timer med undervisning. I språkundervisningen vil vekten bli lagt på grammatikk, uttale, språkhistorie og sosiolingvistikk, og studentene vil bli satt inn i den norske språksituasjonen. I litteraturundervisningen vil vi fokusere på temaet Det moderne gjennombrudd i norsk litteratur, med særlig vekt på et konkret utvalg av kortere og lengre tekster. I kurset inngår også forelesninger om norsk billedkunst og norsk film.

I løpet av kursperioden vil det bli arrangert byvandring og museumsbesøk, samt en noe lengre ekskursjon.

Det er en stor fordel om deltakerne gjør unna en del lesearbeid før kursstart. Undervisningen vil være obligatorisk, og det forutsettes at man deltar i alle kursets aktiviteter, som vil bli betraktet som en integrert del av kurset. Dette gjelder selvsagt også de avsluttende eksamenene.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.

Innkvartering:

Studentene innkvarteres ved Moholt Studentby (ca. 15 min. gange eller 5 min. med buss fra Universitetssenteret på Dragvoll.) Prisen er på ca. 3000 norske kroner.

Nærmere opplysninger om kurset og innkvarteringen vil bli sendt deltakerne i god tid før kursstart.

Arrangør:

Institutt for språk og litteratur, Humanistisk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, N-7491 Trondheim, tel. +47 73596425

Kursleder:

Gerd Karin Omdal
Tel. +47 73596427
Mobilnr. +47 95040622
Epost: gerd.omdal@ntnu.no

Trondheim