CIMO-kurs: Kurs i finsk nutidslitteratur

Åbo, Finland

18.01.2016 | Nanna Gaarde Jensen

Dato man 11 jul lør 30 jul
Tid 00:00    00:00
Sted Åbo universitet

Detta är en kurs i samarbete med CIMO - läs mer om ansökning til kursen här.

Deltagare:

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Tid: 

12.–29.7.2016. Ankomst den 11.7. och avfärd den 30.7.

Program:

Kursen omfattar 65 timmar och består av föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.

Målsättningar: Kursens mål är att fördjupa studerandenas kunskaper i Finlands nutidslitteratur. Under kursen läses och analyseras olika typer av texter och presenteras olika författares produktion.

Undervisningsspråk: Finska.

Nivåkrav: Kursens nivå är minst B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska finskans grundläggande ordförråd och strukturer och kunna delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar. Inga tidigare studier i Finlands litteratur krävs för att delta i kursen.

Undervisningsmaterial: Utdelas på kursen.

Värdering: I kursen ingår ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Avgifter: Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 355 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart. 

Arrangör: 

Åbo universitet i samarbete med CIMO.

Kursledare:

Viola Parente-Čapková

Mera information om kursen: Leena Kärnä

Aabo