Ansøgningsskema

Ansøgning til sommerkursus 2022


Læs venligst om optagelseskrav og søgeprocessen, inden du udfylder ansøgningsskemaet.  Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i kursusinformationer pga. Covid-19, f.eks. ændring af undervisningsformen fra fysisk undervisning til online undervisning og omvendt. Vi opdaterer eventuelle ændringer på kursussiderne. 

Du vil modtage en bekræftelse på ansøgningen på den e-mail, du har indtastet i ansøgningsskemaet. Hvis du ikke modtager en bekræftelse pr. e-mail, kontakt da Kim Lilholt Ruggaard.

Bemærk! Hvis du ønsker at søge et Utbildningsstyrelsens kurser, skal du følge denne ansøgningsprocedure.

Vigtig information til ansøgere

Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden marts og april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag.

Når I er optaget på kurset vil I herefter - april/maj - modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det er også dem, I skal henvende jer til om praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande.

Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser.

Ansøgningsskema

ansgningsskema

Valg af sommerkursus
Anfør i tekstfelterne nedenfor prioriteret rækkefølge, hvis du søger mere end ét kursus. Skriv 1 ved din førsteprioritet, 2 ved din anden prioritet og så fremdeles / Ange prioriteringsordning om du söker mer än en kurs.
Personlige oplysninger
Formål
Tidligere gennemførte kurser
  • Slet alle filer
Kontaktperson ved nødstilfælde
Vi beder dig indtaste navn OG telefonnummer på en person, vi kan kontakte i et nødstilfælde / Vi ber dig att ange namn och telefonnummer till en person som vi kan kontakta i en nödsituation.
Indsend oplysninger
For at vi kan behandle din ansøgning, skal du være indforstået med betingelserne for udbetaling af stipendium: Hvis kurset ikke gennemføres, skal stipendiet betales tilbage. Ved dokumentation af sygdom eller anden alvorlig begivenhed kan dette dispenseres.
För att kunna behandla din ansökan, måste du godkänna stipendiumsvillkor: Om kursen inte är avslutet utan giltigt skäl, betalas stipendiet tillbaka. Giltigt skäl är exempelvis sjukdom eller nära anhörigs bortgång, vilket ska styrkas med intyg.