Nordkurs - Sommerkurser i Norden


Målet med Nordkurs er at give studerende i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Færøerne mulighed for at blive klogere på nordisk sprog, litteratur og kultur i løbet af sommeren.

Hvert år afholdes kurser over 3 uger i perioden maj-august, som arrangeres af forskellige universiteter i Norden. 

Information om Sommerkurser 2022 opslåes samtidig med åbning af ansøgningsskema ultimo januar 2022
 

Læs mere om Nordkurs

Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden medio marts til medio april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag i løbet af april. Når I er optaget på kurset vil I herefter fra sidst i april til i løbet af maj modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det er også dem, I skal henvende jer til om alle praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører selve kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande. Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser. 

Ansøgning

Læs venligst om optagelseskrav og søgeprocessen, inden du udfylder skemaet.

Sommerkurser