Nordkurs Uppsala

  • Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, faröiska och isländska studerande

 

Svenskans många skepnader. Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norsk, finlandssvenska, faröiska och isländska studerande.

Datum:

23 juli – 10 augusti 2018

Ställe:

Uppsala universitet, Uppsala

 Kursens tema är svenska som pluricentriskt språk. Kursen är uppdelad i tre olika delar: En praktisk del, en språkvetenskaplig del samt en litteraturhistorisk del. Den praktiska delen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenskt språkbruk. Den språkvetenskapliga delen omhandlar svenskans utbredning och variation både idag och i det förflutna. Och på den litteraturhistoriska delen läser du svenska litteraturens klassiker från olika tider.  Undervisningen sker på svenska och förutsätter därmed en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner.  Kursen är på grundnivå och motsvarar 10 ECTS-poäng.

 Inkvartering:

 Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden blir ca 4000 svenska kronor.

Kontaktperson:

Lise Horneman Hansen och Johanna Jacobsson E-post: lise.horneman-hansen@nordiska.uu.se, johanna.jacobsson@nordiska.uu.se

Kurslärare:

Simon Karlin-Björk, e-post: simon.karlin@nordiska.uu.se Adam Horn, e-post: adam.horn@nordiska.uu.se