Nordkurs Uppsala

  • Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, faröiska och isländska studerande

Svenskans många skepnader. Kurs i svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, faröiska och isländska studerande.

 Datum:

24 juli – 11 augusti 2017

Ställe:

Uppsala universitet

 Indhold:

Årets Nordkurs i Uppsala har det övergripande temat Svenskans många skepnader. Kursen är uppdelad i tre olika delar: En praktisk del, en teoretisk språkvetenskaplig del samt en litteraturhistorisk del. Den praktiska delen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenskt språkbruk. Den språkvetenskapliga delen omhandlar svenskans utbredning och variation både idag och i det förflutna. Och på den litteraturhistoriska delen får du stifta bekantskap med nyckeltexter ur den svenska litteraturens historia.

 Undervisningen sker på svenska och förutsätter därmed en grannspråksförståelse av talad och skriven svenska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och exkursioner.

 Kursen är på grundnivå och motsvarar 10 ECTS-poäng.

 Inkvartering:

Sker i studentrum (eget rum) i studentkorridorer, där man delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden blir ca 2800 kronor för en treveckorsperiod.

 Kontaktperson/kursledare:

Oliver Blomqvist
E-post: Oliver.Blomqvist@nordiska.uu.se