Om søgeprocessen

  • Du skal være indskrevet på et universitet i et nordisk land for at kunne søge sommerkurserne.
  • Undervisning og eksamen er obligatorisk - fordi vi antager, at du kan deltage i hele forløbet, når du søger.
  • En godkendt eksamen bliver normalt krediteret i form af ECTS-point. Et kursus giver 10 ECTS-point.

Frist for ansøgning

Sidste frist for ansøgning er d. 1. marts 2017. For sent indsendte ansøgninger behandles kun, hvis der er ledige pladser. 

Du får besked, om du er godkendt i løbet af april 2017.

Studerende fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, der bliver optaget, får udbetalt et stipendium til delvist at dække rejse- og opholdsudgifter (kort, logi, kursusmateriale). For studerende fra Norge dækker stipendiet alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold (inkl. en liten sum til dækning av kost). Studerende fra Island får ikke udbetalt et stipendium i forbindelse med optagelse.

Vigtig information til ansøgere:

Behandlingen af ansøgningerne sker i perioden medio marts til primo april og I vil alle modtage besked fra landskoordinatorerne i jeres lande, om I har fået tildelt en plads og om evt. afslag. Når I er optaget på kurset vil I herefter - april/maj - modtage informationsmateriale om kurset fra de enkelte kursusledere og det er også dem, I skal henvende jer til om praktiske oplysninger og andre spørgsmål, der vedrører kurserne. Ved stipendiespørgsmål skal I henvende jer til landskoordinatorerne for jeres respektive lande. Landskoordinatorer og kursuslederes kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under lande og de enkelte kurser. 

Efter optagelse

  • Ved spørgsmål til kurser skal du henvende dig til kursuslederen. Du finder kursuslederen under det enkelte udbudte kursus.
  • Ved spørgsmål vedrørende stipendier, skal du henvende dig til din landskoordinator.
  • Oplysninger om særlige omstændigheder (f.eks. handicap) eller anmodninger (f.eks. kost) bør meddeles før du ankommer.
  • Du skal have en rejseforsikring.