Nordkurs Trondheim

  • Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

Kurs i norsk språk og litteratur for finske studenter, 2018


Kursdeltakere
:

20

Arrangør:

Institutt for språk og litteratur, Humanistisk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, N-7491 Trondheim, tel. +47 73596425

Kursleder:

Brita Ramsevik Riksem , mobilnr. +47 922 38 708, epost: brita.riksem@ntnu.no

Kursperiode:

Ankomst til Trondheim mandag 30. juli 2018, kursstart tirsdag 31. juli 2018, avreise lørdag 18. august 2018.

Kurssted:

Universitetssenteret på Dragvoll.

Program:

Kurset vil gi en innføring i norsk språk og litteratur, og omfatter ca. 40 timer med undervisning. I språkundervisningen vil vekten bli lagt på grammatikk, uttale, språkhistorie og sosiolingvistikk, og studentene vil bli satt inn i den norske språksituasjonen. I litteraturundervisningen vil det bli gitt en innføring i norsk litteraturhistorie, med særlig vekt på et utvalg av kortere og lengre tekster. I kurset inngår også forelesninger om norsk billedkunst og norsk film.

 Det er forventet at studentene forbereder seg og leser en del av pensum før ankomst, ettersom dette er et intensivkurs.

Eksamen vil bestå av to dagers hjemmeeksamen i litteratur på inntil 5 sider og fire timers skoleeksamen i språk, karakterskala A-F.

 I løpet av kursperioden vil det bli arrangert byvandring og museumsbesøk, samt en noe lengre ekskursjon.

Innkvartering:

Studentene innkvarteres ved Singsaker Sommerhotell (sentrumsnært, ca. 1 time gange eller 30 min. med buss fra Universitetssenteret på Dragvoll.) Prisen er på ca. 5750 norske kroner med frokostbuffet inkludert.

Nærmere opplysninger om kurset og innkvarteringen vil bli sendt deltakerne i god tid før kursstart.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.