Katalogmanus for kurs i Tromsø 2017:

Kurs i norsk språk og litteratur for nordiske studenter

 

Antall deltakere:

20

Arrangör:        

Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsö.
Postadresse: ISK, Universitetet i Tromsö, 9037 TROMSÖ.
Tlf. sentralbord: - 47-776-44240.  

Kursleder:

Professor em. Nils M. Knutsen. Tlf. mobil: -47-97 75 22 10.
E-post: nils.magne.knutsen@uit.no

Kurstid:    

Ankomst til Tromsö i löpet av mandag 26. juni; kursstart tirsdag 27. juni;
avsluttende eksamen torsdag 13. juli, hjemreise fredag 14. juli.

Innkvartering:   

Enkeltrom i studentboliger. Husleie  ca. NOK 3.500. - .

Program:

Kurset omfatter ca. 45 timers undervisning, i regelen 4 timer hver dag.

I språkundervisninga vil det bli forelest over utvalgte emner innenfor norsk språkhistorie og over språksituasjonen i Norge i dag.

Litteraturundervisninga vil bli konsentrert om problemstillinger knyttet til regional litteratur, med hovedvekt på Knut Hamsuns forfatterskap og på norsk polarlitteratur.

I tillegg til den regulære undervisninga vil det bli holdt egne forelesninger om nordnorsk kulturhistorie og om samisk litteratur, det vil bli arrangert museumsbesøk og fisketurer, og det vil bli arrangert en halv-dags ekskursjon med buss og skip gjennom de dramatiske fjord- og fjellandskapene nord for Tromsö. Landskapet rundt Tromsö gir også gode muligheter for fjellvandringer på egen hånd.

Nærmere opplysninger og litteraturliste vil bli sendt ut i god tid för kurset starter.

Næste sommerkursus i Tromsø udbydes i 2019.