Nordkurs Oslo

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for danske og svenske studenter

Dato:

18. juni til og med 29. juni. Studentene må ankomme Oslo 17. juni 2018. 

Sted:

Universitetet i Oslo

Deltakere

Kurset er for både master- og bachelorstudenter. Vi anbefaler at bachelorstudentene er blivende tredjeårsstudenter, men det er ikke et krav. Maks. 20 studenter.

Tid

Kurset starter med introduksjonsmøte og lunsj på instuttet mandag 18. juni og avsluttes med hjemmeeksamen 2.–4. juli. Undervisningen avsluttes fredag 29. juni.

Undervisningssted

All undervisning finner sted ved Universitetet i Oslo, Blindern, Henrik Wergelands hus.

Undervisningsinnhold

Kurset går over to uker og omfatter 40 timers undervisning. Undervisningen vil i hovedsak konsentrere seg om natur og økokritikk i norsk litteratur, og vil omfatte norsk skjønnlitteratur (romaner, noveller og lyrikk) og sakprosa fra modernismen og framover. I tillegg vil kurset inneholde en forelesning om norsk språk og kultur. Det blir også arrangert ekskursjoner. Kurset avsluttes med en avskjedsmiddag fredag 29. juni. Masterstudentene vil få noe mer pensumlitteratur enn bachelorstudentene og deres eksamensbesvarelse må være noe mer omfattende.

Undervisningen og deltakelse i ulike arrangement er obligatorisk, det samme gjelder avsluttende eksamen.

Forelesninger og gruppeoppgaver vil finne sted på Henrik Wergelands hus, Universitetet i Oslo, med kort avstand til Humsambiblioteket.

Kurset gir 10 ECTS, og avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen 2.–4. juli.

Undervisningen og ekskursjoner er gratis, men studentene må selv betale for pensumlitteratur, kost og losji.

Program

Kommer senere

Arrangementer

Kommer senere

Innkvartering blir i Kringsjå studentby, der kursdeltakere får leie hybler. Det koster ca. 3000,- for to uker. Instruks om hvordan man søker vil sendes til den enkelte student etter at dere har fått opptak.

Arrangør: Institutt for lingvistikk og nordiske studier, HF, Universitetet i Oslo

Kursansvarlig: Hans Kristian S. Rustad, førsteamanuensis, h.k.rustad@iln.uio.no