Nordkurs Bergen

  • Sommerkurs i norsk litteratur og språk for nordiske studenter

Sommerkurs i norsk litteratur og språk for nordiske studenter

Kursdeltakere:

20 studenter

Kursperiode:

Ankomst 5. juni, kursstart 6. juni, avreise 24. juni.  

Innhold:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Universitetet i Bergen tilbyr sommeren 2017 sommerkurs for nordiske studenter. I kurset skal vi se spesielt på autoritetstematikk i norsk litteratur. Autoritetstematikk tenkes i denne sammenhengen i vid forstand. Den norske romantiske litteraturen springer ut fra et patriarkalsk samfunn, og autoritetstematikken vil dermed ofte knytte seg til  farsfigurer, både konkrete og metaforiske. I litteratur etter romantikken og frem mot en sen-moderne og globalisert verden vil det også omhandle andre former for makt og autoritet. Aktuelle innfallsvinkler vil for eksempel være ungdomsopprør, globaliseringskritikk, kapitalismekritikk og maktforholdet mellom ulike samfunnsgrupper generelt eller mellom innvandrere og den øvrige befolkningen spesielt.

Innenfor en avgrenset tematikk vil kurset dekke et bredt spekter av litteratur: Vi skal lese lyrikk, epikk og dramatikk fra romantikken og frem til i dag. Litteraturutvalget vil bestå av kjente så vel som mindre kjente verk av sentrale norske forfattere som eksempelvis Henrik Wergeland, Henrik Ibsen, Amalie Skram, Karl Ove Knausgård og Vigdis Hjorth.

Hovedvekten i kurset vil ligge på det litterære, men kurset vil også inneholde en mindre språklig del som vil gi en innføring i den norske språksituasjonen.

Organisering:

Kurset vil bestå av forelesninger, seminarer og diskusjonsoppgaver. Undervisningen, gruppearbeid, skriftlig eksamen og kursets øvrige aktiviteter vil være obligatoriske. Det vil også bli tilbudt flere sosiale arrangementer.

Nøyaktig pensumliste, undervisningsplan og nærmere opplysninger om kurset og innkvarteringen vil bli sendt til deltakerne i god tid før kursstart.

Kurset tilsvarer 10 ECTS-poeng.

Kursleder:

Elin Stengrundet

Elin.stengrundet@uib.no

0047 55 58 93 54