Nordkurs Vasa

  • Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur, Vasa

Deltagare:  

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 48.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller motsvarande studier under en längre tidsperiod. Fyra nivågrupper.

Målsättningar:  

Målet med kursen är att aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk.

Program:

Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:  

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 

10.–31.7.2018. Ankomst den 9.7. och avfärd den 1.8.

Arrangör:  

Vasa universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: 

Vasa

Kursledare:  

Johanna Dahlin

Avgifter:  

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 230 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.