Nordkurs Vasa

  • Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur, Vasa

Deltagare: 

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 48.

Nivåkrav:

Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller motsvarande studier under en längre tidsperiod. Fyra nivågrupper.

Målsättningar:  

Målet med kursen är att förbättra de praktiska språkkunskaperna i finska, i synnerhet förmågan att förstå talspråk.

Program:

Kursen omfattar 80 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik. Härtill kommer föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:

11.7.–1.8.2017. Ankomst den 10.7. och avfärd den 2.8.

Arrangör:

Vasa universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:

Vasa

Kursledare:  

Johanna Dahlin

 

Avgifter: 

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 220 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.