Nordkurs Uleåborg

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur

Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

Deltagare:


Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är B1-B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska finskans grundläggande ordförråd och strukturer och kunna delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa med föreläsningar på finska. I allmänhet förutsätter detta ungefär två års intensiva studier. Tre nivågrupper.

Målsättningar:

Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna i finska till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Program:  

Kursen omfattar 60 timmar språkundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Kursen innehåller konversation och talförståelse, vardagligt ordförråd och fraseologi, undervisning i litteratur och textanalys, föreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:

6.7.–27.7.2017. Ankomst den 5.7. och avfärd den 28.7.

Arrangör:

Uleåborgs universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:

Uleåborg

Kursledare:

Laura-Sisko Niva

Avgifter:  

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 325 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.