Nordkurs Uleåborg

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

 

Kurs III i finska språket och Finlands kultur, Uleåborg

Deltagare:  

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är B1–B2 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Detta förutsätter ungefär två års intensiva studier. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  

Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna i finska till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Program:

Undervisningen omfattar ca 85 timmar: ca 65 timmar undervisning i finska språket, Finlands kultur och samhälle och ca 20 timmar i Finlands litteratur. Språkundervisningen innehåller konversation och talförståelse, vardagligt ordförråd och fraseologi. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  

7.–28.7.2018. Ankomst den 6.7. och avfärd den 29.7.

Arrangör

Uleåborgs universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  

Uleåborg

Kursledare:

Laura-Sisko Niva

Avgifter:  

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 350 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.