Tammerfors

Nordkurs Tammerfors

  • Kurs III i finska språket och Finlands kultur

Kurs i finska och översättning, Tammerfors

Deltagare: 

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Särskilt önskas ansökningar från studenter som översätter till svenska, norska, danska, isländska, spanska, engelska, franska och italienska. Deltagarantal 24.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är minst B1 inom den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska grundvokabulären och -strukturerna i finska och kunna delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska. Inga tidigare studier i översättning krävs för att delta i kursen.

Målsättningar

Kursens mål är att fördjupa kunskaperna i finska på alla delområden (läsning, skrivande, hörförståelse och diskussion) samt att studera grunderna i professionell översättning (översättningsstrategier, på vilka sätt en översättare söker information, traditionella och elektroniska hjälpmedel osv.).

Program: 

Studierna består av sammanlagt ca 85 timmar. Språket och översättning undervisas i smågrupper och dessutom ingår gemensamma föreläsningar i översättning och samtidslitteratur. I kursen ingår också studiebesök och fritidsprogram.

Undervisningsspråk: 

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering: 

I kursen ingår också självständigt arbete samt ett skriftligt och ett muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 

2.23.8.2018. Ankomst den 1.8. och avfärd den 24.8.

Arrangör: 

Tammerfors universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:  

Tammerfors

Kursledare: 

Taina Pitkänen och Eliisa Pitkäsalo

Avgifter:

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 280 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.