Nordkurs Jyväskylä

  • Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä
  • Kurs i Finlands historia, Jyväskylä

Kurs IV i finska språket och Finlands kultur, Jyväskylä

Deltagare: 

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav: 

Kursens nivå är C1 inom den europeiska referensramen. Om det inte finns tillräckligt ansökande på nivå C1, är det möjligt att acceptera studenter på nivå B2, om de är i slutskedet av sina studier.

Kursdeltagarna ska kunna följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå, göra anteckningar om det de hör, referera det de hört muntligt och skriftligt och läsa akademiska texter på finska.

Målsättningar:

•    Lära sig använda finska som språk för att läsa och skriva om det egna vetenskapsområdet.

•    Bredda sina kunskaper om Finlands litteratur.

•    Bli medveten om sin egen språkkunskapsprofil och göra de egna språkkunskaperna mer flytande, exakta och idiomatiska.

•    Sätta upp mål och hitta strategier för att i fortsättningen självständigt utveckla sina språkkunskaper.

Program: 

Kursen omfattar ca 60 timmar språk- och kommunikationsundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Dessutom ordnas det studiebesök och föreläsningar om olika kulturområden.

Under kursen

•    analyserar man olika texter ur språklig synpunkt och ur ett diskursperspektiv,

•    skriver man en omfattande essä som anknyter till den nyaste forskningen på det egna området,

•    ordnas det avancerade workshoppar om struktur och ordförråd,

•    bekantar man sig med aktuella problem i forskningen om det finska språket,

•    övar man sig i muntlig kommunikationsförmåga,

•    fokuserar man på den moderna litteraturen som en del av den finska litteraturens historia.

Undervisningsspråk: 

Finska.

Undervisningsmaterial: 

Studiematerialet är multimedialt, och det delges studenterna under kursen.

Värdering: 

På kursen tillämpas lärar-, grupp- och självbedömning. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen. Kursens omfattning motsvarar 10 ECTS-poäng inom universitetsstudierna.

Tid:  11.7.–1.8.2017. Ankomst den 10.7. och avfärd den 2.8.

Arrangör: 

Jyväskylä universitet i samarbete  med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: 

Jyväskylä

Kursledare: 

Laura Kananen

Avgifter: 

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 390 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

 

Kurs i Finlands historia, Jyväskylä

Deltagare: 

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav: 

Kursens nivå är minst B2 i den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska finskans grundläggande ordförråd och strukturer och kunna delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar. Inga tidigare studier i Finlands historia krävs för att delta i kursen.

Målsättningar: 

Kursens mål är att presentera huvuddragen i Finland historia och i synnerhet närhistorien.

Program: 

Kursen omfattar 65 timmar och består av föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.

Undervisningsspråk: 

Finska.

Undervisningsmaterial: 

Utdelas på kursen.

Värdering: 

I kursen ingår ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:  18.7.–4.8.2017. Ankomst den 17.7. och avfärd den 5.8.

Arrangör: 

Jyväskylä universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: 

Jyväskylä

Kursledare: 

Pasi Saarimäki

Avgifter: 

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 630 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.