Nordkurs Helsingfors

  • Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur
  • Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Nybörjarkurs i finska språket och Finlands kultur

 

Kursdeltagare

Kursen är avsedd för alla studerande vid nordiska universitet och högskolor och förutsätter inga förkunskaper i finska.

Datum

14 juni – 3 juli 2018 (ankomst 13 juni, avfärd 4 juli)

Kursprogram

Huvudvikten på kursen är lagd vid språkundervisningen (ca 55 timmar). Kursen ger grundläggande muntliga och skriftliga färdigheter i finska och en överblick över finskans ordförråd, ordstruktur och meningsbyggnad. Målnivån är A1 enligt den europeiska referensramen för språk. Föreläsningar som anknyter till språkundervisningen behandlar bl a finskans plats inom den finsk-ugriska språkfamiljen och den finländska språkpolitiken. Föreläsningarna om finsk kultur (ca 10 timmar) behandlar litteratur och nutida film, och studiebesöken ger en inblick i finländsk bildkonst. Samkväm och utflykter ingår också i kursprogrammet.

Undervisningsspråken är finska och svenska. Språkundervisningen sker huvudsakligen på finska, föreläsningarna ges på svenska. Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Materialet delas ut under kursens gång.

Kursen motsvarar 10 ECTS-poäng. För att erhålla kursbetyg  krävs ett aktivt deltagande i undervisningen, en skriftlig eller muntlig redovisning av en egen uppgift samt godkänt resultat på sluttentamen.

De flesta studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Inkvartering

Enkelrum med delat kök och badrum på Studenthemmet Antti Korppi. Hyreskostnaden blir 315 euro för en treveckorsperiod. Det finns möjlighet att boka extra nätter för 15 euro/dygn.

Arrangör

Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.
Finska språket och kulturen, Fabiansgatan 33 (PB 3), FIN - 00014 Helsingfors universitet.  

Kursledare/kontaktperson Paula Andersson, +358445853385, e-post paula.andersson@helsinki.fi

 

 Materiale:

Henrik Nilsson: Alla borde lära sig lite finska: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6497554

 Nordens språk med rötter och fötter – Finska: eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2b/01.asp

A Taste fo Finnish: tasteoffinnish.fi

 

 

 

 

 

Kurs om finlandssvenskan som språk och den finlandssvenska litteraturen

Kurs om finlandssvenskt språk, samhälle, litteratur och kultur

Deltagare

 Kursen i finlandssvenska är en kurs om ett språk som enligt lagen är likställt med majoritetsspråket finska, samtidigt som det sociolingvistiskt sett är ett minoritetsspråk. Finland har av tradition haft en väldigt generös språklagstiftning med lika rättigheter för majoritetsspråket finska och minoritetsspråket svenska. På kursen funderar vi på nationell identitet ur ett minoritetsperspektiv, på samhällelig och individuell tvåspråkighet och hur språket påverkas av det omgivande samhället. Vi får också en översikt över de finlandssvenska dialekterna.

 Litteraturdelen handlar om vad som särskiljer den finlandssvenska litteraturen, som bland annat gick i bräschen för den nordiska modernismen. Litteraturdelen bekantar sig också med bland annat Monika Fagerholm och Tove Janssons vuxenlitteratur.

 Kursen avslutas med ett besök i Vasa som en motvikt till veckorna i Helsingfors. Vasa är en tvåspråkig stad med betydligt högre andel svenskspråkiga än i Helsingfors, och kommunerna runt Vasa har svensk majoritet. Under exkursionen besöker vi byar utanför Vasa där det talas dialekt, och bekantar oss med livet i skärgården. Syftet med exkursionen är att upptäcka att den språkliga miljön kan se väldigt olika ut på olika håll i de tvåspråkiga delarna av Finland.

 Kursen rekommenderas särskilt för studenter som är intresserade av språkpolitik och minoritetsspråkssociologi och svenskspråkig litteratur som fötts utanför centrum för det svenska språkområdet.

Tidpunkt:

18 juni–6 juli 2018
Ankomst 15–17 juni 2018
Avresa 7 juli 2018

Logi:

Studenterna bor i trepersonerslägenheter med eget rum och delat kök och badrum cirka 5 kilometer från universitetet. Köksutrustning finns men lakan och handdukar ingår inte. Boendet har bastu och tvättstuga.

Utgifter:

Lägenhetshyra 375 euro och 72 euro för biljett till kollektivtrafiken, mat

Följande ingår:

Allt undervisningsmaterial, exkursioner och inträde till gemensamma museibesök.

  Markus Söderman

markus.soderman@helsinki.fi
Telefonnummer: +35 850 3360677