Nordkurs Åbo

  • Kurs i finsk nutidslitteratur

Kurs i finsk nutidslitteratur, Åbo

Deltagare:

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 24.

Nivåkrav:

Kursens nivå är minst B2 i den europeiska referensramen. Deltagarna ska behärska finskans grundläggande ordförråd och strukturer och kunna delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar. Inga tidigare studier i Finlands litteratur krävs för att delta i kursen.

Målsättningar:

Kursens mål är att fördjupa studerandenas kunskaper i Finlands nutidslitteratur. Under kursen läses och analyseras olika typer av texter och presenteras olika författares produktion.

Program:

Kursen omfattar 65 timmar och består av föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.

Undervisningsspråk:

Finska.

Undervisningsmaterial:

Utdelas på kursen.

Värdering:

I kursen ingår ett skriftligt övningsarbete. Kursdeltagarna får ett intyg där deras prestation är bedömd. För att erhålla intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid:

11.–28.7.2017. Ankomst den 10.7. och avfärd den 29.7.

Arrangör:

Åbo universitet i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort:

Åbo

Kursledare:

Viola Parente-Čapková

Avgifter:

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 300 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.