Nordkurs Åbo

  • Kurs i finsk nutidslitteratur

Kurs I i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är A1 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ungefär ett års studier i finska språket. Tre nivågrupper.

Målsättningar:  

Målet med kursen är att lära sig använda finska språket i vanliga samtalssituationer samt utvidga ordförrådet och språkkänslan.

Program:

Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:  

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 

11.7.–1.8.2018. Ankomst den 10.7. och avfärd den 2.8.

Arrangör:

 Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: 

Åbo

Kursledare: 

Mikael Varjo

Avgifter:

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 340 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.

Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur, Åbo

Deltagare:  

Kursen är avsedd för universitetsstuderande i finska från alla länder. Deltagarantal 36.

Nivåkrav:  

Kursens nivå är A2 inom den europeiska referensramen. Detta förutsätter ett års intensiva studier i finska språket eller motsvarande studier under en längre tidsperiod. Tre nivågrupper.

Målsättningar:

Målet med kursen är att aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk.

Program:  

Kursen omfattar 85 timmar undervisning i konversation, textläsning, skrivövningar och grammatik, samt föreläsningar om Finlands kultur. Dessutom ordnas studiebesök och exkursioner.

Undervisningsspråk:  

Finska.

Undervisningsmaterial:  

Utdelas på kursen.

Värdering:

Kursen innehåller ett skriftligt och muntligt slutarbete. För att erhålla betyg krävs aktiv närvaro på kursen under hela tiden. Kursen är värd 10 ECTS-poäng.

Tid: 

11.7.–1.8.2018. Ankomst den 10.7. och avfärd den 2.8.

Arrangör:  

Åbo Akademi i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Kursort: 

Åbo

Kursledare: 

Maria Hokkanen

Avgifter:  

Undervisningen och undervisningsmaterialet är avgiftsfria. Hyreskostnaden blir ca 340 euro. Studerande vid nordiska universitet kan ansöka om rese- och inkvarteringsstipendium i sitt studieland före kursstart.