Kurser i Finland 2017

Det finns kurser i finska för två olika målgrupper:

  1. Kurser i finska språket och Finlands kultur för studenter i finska språket
  2. Nybörjarkurs för alla studenter vid nordiska universitet

Mera information om alla kurser i finska språket: Leena Kärnä

Ansøgning til Utbildningsstyrelsens-kurser

KURSER I FINSKA SPRÅKET OCH FINLANDS KULTUR 2017

Ansökningsblanketter till kurserna i finska språket och Finlands kultur är tillgängliga på följande adress: http://www.cimo.fi/finska_sommarkurser

Ansökningarna sänds
BÅDE elektroniskt
till Utbildningsstyrelsen (närmare upplysningar på ovanstående nätsida) OCH per e-post till nedanstående kontaktperson. Ansökningarna bör vara framme senast den 1 mars 2017.

DANMARK: Pia Päiviö, hng786@hum.ku.dk

NORGE: Leena Niiranen, leena.niiranen@uit.no

SVERIGE: Sari Pesonen, sari.pesonen@finska.su.se