Nordkurs Odense

  • Kursus i dansk sprog og kultur for finske studerende

 

Kursus i dansk sprog og kultur for finske studerende, Odense 2017

Kursusdeltagere

20 finske studerende

Arrangør

Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet,

Campusvej 55

DK-5230 Odense M

Tlf. +45 65503117

Kursusleder

Thomas O. Madsen

Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet,

Campusvej 55

DK-5230 Odense M

Email: tom@sdu.dk

Tidspunkt

Ankomst tirsdag den 23. maj 2017 i tidsrummet 14-17 (afhentning ved Odense Banegårdcenter)

Afrejse lørdag den 17. juni 2016.

Undervisningen begynder onsdag den 24. maj på Syddansk Universitet.

Indhold

Kurset omfatter omk. 65 timers undervisning, hvoraf størstedelen består af intensiv sprogundervisning. Kurset har - som det ses af timefordelingen - hovedvægten lagt på sprog og omfatter to fagmoduler, henholdsvis et modul i dansk fonetik og fonologi samt et modul dansk for begyndere.

Ud over det dansksproglige forløb vil kurset også består i en kort indføring i dansk litteratur og kultur samt i danske samfundsforhold. Ud over et undervisningsforløb ved indbudte forelæsere vil temaer i dansk litteratur og kultur samt danske samfundsforhold desuden blive behandlet i forbindelse med en række ekskursioner og rundvisninger.

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk, og det forudsættes, at man deltager i de øvrige arrangementer, herunder den afsluttende prøve, som udgør en integreret del af kurset. Kurset vurderes til 10 ECTS.

Kurset indeholder desuden en række sociale arrangementer.

Logi

Deltagerne indkvarteres på Tietgen International, som ligger ca. 25 minutters kørsel med bybus fra Syddansk Universitet, i naturskønne omgivelser og i nærheden af særdeles gode indkøbsmuligheder. Deltagerne bor på rummelige værelser (fortrinsvist enkeltværelser) med eget bad og toilet. Sengetøj er inkluderet. Adgang til fælles køkken med det nødvendige køkkengrej. Skolen har desuden vaskeri m.m.

Udgifter

Deltagere skal beregne udgifter til husleje (omk. 3500 dkr.) samt til et buskort (omk. 500 dkr.), der giver fri transport i Odense i hele kursusperioden. Beløbet 4.000 dkr. (ca. 540 euro) indbetales kontant ved kursusstart.

Deltagerne skal selv sørge for kost.

Undervisning, undervisningsmaterialer, ekskursioner og sociale arrangementer er inkluderet.

Kursuslederen er gerne behjælpelig med at tilrettelægge en tur til København i weekenden den 10-11. juni. Deltagerne afholder selv udgifterne.

Nærmere oplysninger

Når du er optaget på kurset, får du nærmere besked om programmet for kurset og om praktiske forhold i øvrigt.